Aktuálne informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poslalo športovým zväzom aktuálne informácie ohľadne otvorenia školských telocviční pre športové kluby, vyjadrilo sa k meraniu domáceho a zahraničného záujmu, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet príspevku pre športové zväzy a k výberovému konaniu na riaditeľa Národného športového centra.  

Aktuálne informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:

k otvoreniu telocviční, plavární a športových hál na školách, k dopadu koronakrízy na šport a k opatreniam v oblasti financovania športu,

https://www.youtube.com/watch?v=xkOQWruMuzo&feature=emb_rel_end


k domácemu a zahraničnému záujmu verejnosti o športy, ako parametra vstupujúceho do výpočtu príspevku uznanému športu a jeho meraniu,

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-meral-zaujem-verejnosti-o-sporty/


k výberovému konaniu na riaditeľa Národného športového centra.

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-zopakuje-vyberove-konanie-na-sefa-narodneho-sportoveho-centra/
  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu