DAme to

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom vyhlasujú nový grantový program „Dáme to“. 
Ten je určený pre športových odborníkov, ktorí to v súčasnej náročnej situácii nevzdali a ďalej motivujú seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu. 
V prvom grantovom kole prerozdelí Nadácia SOŠV na tento účel z rezervného fondu Pripravení pomáhať až 20 000 eur. Odborníci zároveň získajú bezplatný propagačný kanál pre svoje aktivity.

Pre koho je projekt určený?

Do projektu sa môžu zapojiť športoví odborníci, ktorých koronavírus neusadil nečinne na gauč, ale aj na diaľku cez rôzne komunikačné kanály motivujú svojich zverencov k aktívnemu pohybu. Či už vo forme online tréningov, psychologickej poradne, alebo blogmi či vlogmi na tému zdravého životného štýlu.


Prečo práve športoví odborníci?

Tréneri a športoví odborníci sú jedna z najzraniteľnejších skupín v našom športe. Pritom sú dôležití nielen vo vrcholovom športe, ale aj pri výchove detí a mládeže. Po zatvorení športovísk, posilňovní, bazénov, telocviční i štadiónov zostali počas pandémie bez pravidelných príjmov. Napriek tomu, mnohí využili možnosti online sveta a aj naďalej sú v kontakte so svojimi zverencami, podporujú ich, motivujú ich a pomáhajú im zostať športovo aktívni. Nadácia SOŠV a SOŠV ich v tomto úsilí chce podporiť cez nový grantový program „Dáme to“.


Podľa akých kritérií budeme hodnotiť žiadosť?

1. Dopad koronakrízy na vašu trénerskú či odbornú športovú činnosť.

2. Zohľadňovať budeme vašu motiváciu, prečo by ste práve vy ako športový odborník mali získať podporu z grantového programu Nadácie SOŠV. Prosíme o motivačný popis minimálne v 10 vetách.

3. Dĺžka praxe, certifikáty, vzdelávacie aktivity, ktoré realizujete v záujme zvyšovania vašej odbornej športovej kvalifikácie.

4. V neposlednom rade budeme hodnotiť aj aktivity, prostredníctvom ktorých v súčasnosti motivujete svojich zverencov k aktívnemu pohybu cez dostupné komunikačné kanály.

Podmienky získania grantu


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu