Dôležitá aktuálna výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR smerom k športovým zväzom

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník ministerstva pre šport Ivan Husár zaslali na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako strešnú organizáciu slovenského športu dôležitú aktuálnu výzvu, ktorú nás požiadali tlmočiť športovému hnutiu. Výzva sa viaže k aktuálnej situácii športového hnutia, ktoré takisto ako celá spoločnosť čelí hrozbe pandémie ochorenia COVID-19, a obsahuje významné posolstvá.

Text výzvy ministerstva, zabezpečujúceho štátnu starostlivosť o šport, zverejňujeme s drobnými redakčnými úpravami a so zvýraznením kľúčových posolstiev hrubším tónom písma:


„Vážení predstavitelia športových organizácií,


v týchto dňoch budeme posielať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalšiu časť finančných prostriedkov pre športové zväzy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, spôsobenú pandémiou COVID-19, si vás týmto dovoľujeme vyzvať, aby ste s poskytnutými prostriedkami hospodárili ešte zodpovednejšie, šetrnejšie a účelnejšie, ako inokedy.


Ak to vaše stanovy umožňujú, odporúčame vám vo vašich subjektoch uskutočniť mimoriadne zasadnutia najvyššieho orgánu formou „per rollam“. Odporúčame, aby ste si na zasadnutiach dohodli s členskou základňou určité limity, ktoré nebudete v tejto dobe prekračovať. Zároveň vás žiadame, aby ste sa pokúsili hľadať cesty, ako klubom, trénerom a hráčom finančne či inak pomôcť.


V najbližšom čase predložíme do Národnej rady SR potrebné legislatívne zmeny, mimoriadne - pre výnimočnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.


Akékoľvek ďalšie nápady, podnety a riešenia v tejto veci píšte na sekretariát SOŠV (na adresu office@olympic.sk), kde ich zhromaždia a potom posunú nášmu ministerstvu. Následne spolu s rezortmi financií a hospodárstva budeme rokovať o nevyhnutných legislatívnych opatreniach a možnostiach, ktoré nám spoločne pomôžu zdolať krízu.


Dnešnú veľmi ťažkú situáciu musíme prekonať spoločne. Inak to nepôjde.  Krízové štáby štátu denne riešia problémy s koronavírusom SARS-CoV-2. Po intervenciách štátneho tajomníka pre šport v spolupráci so SOŠV a s ministrom hospodárstva sa podarilo zatiaľ sprístupniť aspoň vonkajšie športoviská. Naša odpoveď musí byť vo vzornom dodržiavaní hygienických predpisov a nariadení.


Nie je mysliteľné, aby sme my - športovci, ktorí chceme a dokážeme vyhrávať, niečo nezmyselne podceňovali. Sme silní a preto poďme príkladom. Športujme, ale majme na tvári rúška. Oplatí sa vydržať.Vážení priatelia,


tešíme sa, že napriek mimoriadne zložitej ekonomickej situácii vláda Slovenskej republiky zatiaľ, aj vďaka našim požiadavkám, nepristúpila k nutnosti krátenia rozpočtu športu. Znamená to, že šport je pre spoločnosť dôležitý.


Pevne veríme, že krízovú situáciu, ktorou je postihnuté nielen Slovensko (a nielen Európa), naša ekonomika zvládne s minimálnymi zásahmi do rozpočtov zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry, športu či ostatných rezortov.


Ak predsa časom príde k prípadnému zníženiu finančných prostriedkov v športe, budeme to musieť rešpektovať a veríme, že to aj zvládneme.“


Zdroj: www.olympic.sk  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu