Školenie trénerov I. stupňa gymnastiky pre všetkých, 14.-16.6.2019, Prievidza

Jednou z hlavných úloh sekcie gymnastiky pre všetkých je vzdelávanie trénerov. Tréneské kurzy 1. stupňa sú organizované každé 2 roky a stále sa zvyšujúci počet účastníkov je dôkazom obľúbenosti týchto kurzov. 

V dňoch 14.-16.6.2019 sa konala v Prievidzi, v gymnastickej hale organizujúceho klubu GK Elán Prievidza, 1. časť špeciálnej časti kurzu trénerov I. stupňa v gymnastike pre všetkých. Celková účasť bola veľmi vysoká - 46 trénerov z 25 klubov SGF, ale aj neregistrovaných klubov. Zaujímavé bolo zloženie skupiny, keď sme medzi účastníkmi mohli nájsť športových gymnastov, moderné gymnastky, cvičencov parkouru, rockńrolu, fitnesu, športového aerobiku a samozreme gymnastiky pre všetkých. Vzájomné diskusie a výmena skúseností bola veľmi bohatá a rôznorodá, čo dávalo vynikajúci základ pre obsah školenia tohto typu. Školiteľkami boli Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF, Mária Kotríková, členka sekcie GpV SGF a po prvýkrát naše rady rozšírila Dagmar Strmenská. Teóriu hudby nám pomohol príblížiť Ján Strmenský. 

2. časť školenia bude nasledovať 20.-22. septembra. 

Poďakovanie patrí hostiteľskému klubu GK Elán Prievidza za vytvorenie vynikajúcich podmienok na školenie, menovite organizačnému tímu vedenému predsedníčkou klubu Natáliou Svitkovou a ostatnými členkami: Edite Ertlovej, Dagmar Strmenskej.

Fotogaléria  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu