Colloquium FIG a zasadnutie komisie FIG gymnastiky pre všetkých, 25.4.-3.5.2018, Ottawa, Kanada

Komisia gymnastiky pre všetkých Medzinárodnej gymnastickej federácie organizuje každoročne Colloquium, vzdelávacie a diskusné fórum, na ktoré sú pozvané všetky národné gymnastické federácie. V tomto roku bola hostiteľskou federáciou Kanadská gymnastická federácia a hostiteľským mestom Ottawa. Colloquiua sa zúčastnilo 50 účastníkov z 30 národných federácií zo všetkých kontinentov. Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnila Monika Šišková, viceprezidentka komisie GpV FIG a predsedníčka sekcie GpV SGF.

Nosnými témami boli témy, ktoré momentálne veľmi výrazne zaznievajú nielen na úrovni Medzinárodného olympijského výboru, ale aj mnohých medzinárodných a športových organizácií ako je vyššie zastúpenie žien v riadiacich funkciách, zapojenie ľudí s rôznymi druhmi postihnutia do športového procesu, ale aj ochrana športovcov pred zneužívaním a ako im vytvoriť bezpečné prostredie na šport.

Okrem toho boli zo strany komisie GpV FIG prezentované 2 najväčšie podujatia, ktoré komisia organizuje: Gym for Life Challenge a Svetová gymnaestráda.

Účastníkov zasadnutia tiež zaujala prednáška o príprave gymnastickej show GYMOTION, ktorá má vo Švajčiarsku obrovskú popularitu.

Po prvýkrát sa podujatia zúčastnili aj iné komisie FIG: vzdeláviacia komisia pod vedením Jani Tanskanena, inovatívna komisia pod vedením Nellie Kim a komisia Žena v gymnastike ktorú vedie Slava Corn. 

Fotogaléria  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu