Nové gymnastické náradie do všetkých nitrianských ZŠ

V rámci projektu Nitra-Európske mesto športu dostane 14 nitrianských  základných škôl nové gymnastické náradie.

Slovenská gymnastická federácia v spolupráci s mestom Nitra prináša do nitrianských základných škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy vrátane vybavenia telocviční atraktívnym a bezpečným gymnastickým náradím od firmy JIPAST, s ktorou SGF dlhodobo spolupracuje. Zakúpené náradie je v hodnote 63 000 tis. EUR. Ako uviedol primátor Jozef Dvonč, šport má v meste pevnú tradíciu, vyrástlo tu množstvo špičkových reprezentantov a podpora pohybu patrí medzi priority mesta. "Investície do športového rozvoja detí považujem za zmysluplné a prínosné, preto vítame spoluprácu so Slovenskou gymnastickou federáciou. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu naštartujeme chuť aktívne sa hýbať a športovať u najmladšej generácie". 

Nové prístupy v pedagogickej praxi chce SGF predstaviť v rámci odborných školení a seminárov pre učiteľov TV. Metodické postupy ako náradie využívať sú spracované v publikácii, ktorú každá škola dostala k dispozícii. 

Iniciatíva nadväzuje na minuloročnú úspešnú spoluprácu s Banskou Bystricou, ktorá v rámci spolupráce so SGF vybavila novým náradím 11 základných škôl v meste. 

Fotogaléria  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu