KONTAKT

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6
832 80 Bratislava

IČO: 00688321
DIČ: 2021880003

č. účtu: 181 965 0954 / 0200 (VÚB)
IBAN: SK2302000000001819650954


Sekretariát SGF

prezident SGF
Mgr. Ján Novák
0905 811 054
novak@sgf.sk

generálna sekretárka SGF
sekcie ŠA, TRA, GpV

PaeDr. Monika Šišková
0905 811 053
gymnastics@sgf.sk

sekcie ŠG-Ž, ŠG-M
Mgr. Ingrid Barútová
0917 693 942
i.barutova@sgf.sk

sekcia MG
Mgr. art. Silvia Rohlíčková
0945 459 442
rhythmic@sgf.sk

ekonomika SGF
Ing. Barbora Šuhajdová
0945 459 442
barbora@sgf.sk


Externí spolupracovníci

spracovanie www stránky SGF
Peter Kopecký
kontakt na SE SGF