KONTAKT

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6
832 80 Bratislava

tel: +421 2 49 24 91 49
fax: +421 2 49 24 95 38
e-mail: gymnastics@sgf.sk

IČO: 00688321
DIČ: 2021880003

č. účtu: 181 965 0954 / 0200 (VÚB)
IBAN: SK2302000000001819650954


Sekretariát SGF

prezident SGF
Mgr. Ján Novák
02 / 492 492 97
0905 811 054
novak@sgf.sk

generálna sekretárka SGF
sekcie ŠA, TRA, GpV

PaeDr. Monika Šišková
02 / 492 491 49
0905 811 053
gymnastics@sgf.sk

sekretariát SGF
sekcie ŠG-Ž, ŠG-M

Mgr. Ingrid Barútová
02 / 492 491 49
0917 693 942
i.barutova@sgf.sk

ekonomika a administratíva SGF
Barbora Šuhajdová
02 / 492 491 49
barbora@sgf.sk


Externí spolupracovníci

spracovanie www stránky SGF
Peter Kopecký
kontakt na SE SGF