GPV

> ZLOŽENIE

> PODUJATIA

> ŠTVORBOJ

> AEROBIK

> SKLADBY

> TEAMGYM

> FESTIVALY

> ARCHÍV

> ŠTVORBOJ NA ZŠ

Obsah zostáv

> Zostavy pre gymnastický štvorboj v školskom roku 2015/2016


Video

Majstrovstvá SR v G4

> M SR 2016

> M SR 2015 > výsledky

> M SR 2014

> M SR 2013 > výsledky

> M SR 2012 > časový program

> M SR 2011 > časový program

> M SR 2010 > výsledky > foto

> M SR 2009

> M SR 2007

> M SR 2005


Športové súťaže žiakov 2013/14

Športové súťaže žiakov 2012/13


Kalokagatia

> Kalokagatia 2008
> Kalokagatia 2006


Projekt "Návrat gymnastiky na ZŠ"

> šk. rok 2008/09
> šk. rok 2007/08
> šk. rok 2006/07
> šk. rok 2005/06
> šk. rok 2004/05
> vyhodnotenie a poradie 07/08


Krajskí koordinátori 2007/08

> tabuľka


Výsledky

rok 2008


Vyhodnotenie

šk. rok 2008/09