NOVINKY

> 2015

> 2014

> 2013

> 2012

> 2011

> 2010

> 2009

> 2008

> 2007

> 2006

> 2005

PF 2013

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, štastia a pohody v osobnom živote a splnenie športových cieľov v roku 2013 želá prezident SGF Ján Novák a kolektív Se SGF.


20
DEC

17
DEC
3. kolo Slovenského pohára, 15.12.2012, Bratislava

Výsledky
Správa


14
DEC
Interkontinentálny kurz rozhodkýň ŠG žien, 13. – 19.12.2012, Bratislava

Interkontinentálny kurz rozhodkýň ŠG žien sa pod vedením prezidentky TK ŠG žien Nellie Kim po 4 rokoch opäť vrátil do Bratislavy.
A tak dnes, následne po úspešnom ukončení Interkontinentálneho kurzu rozhodcov ŠG mužov prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák mal možnosť pri otvorení ďalšieho kurzu privítať 112 rozhodkýň zo 48 štátov.

Rozhodkyne čaká náročný program. Počas piatich dní absolvujú prednášky, kde v závere ich čakajú teoretické a praktické skúšky, na základe ktorých budú mať možnosť obnoviť si, resp. zvýšiť ich rozhodcovskú kvalifikáciu na ďalší OH cyklus 2013-2016. Medzi účastníčkami kurzu je aj naša medzinárodná rozhodkyňa Monika Šišková, ktorej pri záverečných skúškach budeme držať palce.


13
DEC

10
DEC
Rozhodcovia ŠG mužov sa rozlúčili s Bratislavou

V hoteli NH Gate One sa v sobotu uskutočnili skúšky v praktickej i teoretickej časti. Nervozita sa dala krájať, no koniec bol dobrý prakticky pre všetkých zúčastnených. Darilo sa aj nášmu rozhodcovi Ľubošovi Rupčíkovi, ktorý zvládol skúšky veľmi dobre a obhájil si svoju druhú rozhodcovskú kvalifikáciu.

Hotel HN Gate One poskytol vynikajúce podmienky pre prácu TC mužov, organizačný výbor(rozšírený o šesť dobrovoľníkov, ktorí spracovávali elektronicky výsledky k veľkej spokojnosti prezidenta a členov TC) a samozrejme aj pre frekventantov kurzu.

Na záverečnej večeri v zariadení Galbov mlyn už vládla uvoľnená atmosféra. SGF teší fakt,že účastníci nešetrili včera i dnes pri odchode superlatívmi na prácu organizačného výboru, na priateľskú atmosféru a celý priebeh kurzu.

Dnes večer prichádzajú už prvé členky TC ŠG žien, samotný kurz začína v piatok.


09
DEC
Majstrovstvá Slovenska v ŠG žien, 7.-8.12.2012, Detva

Výsledky


08
DEC
Pokyny pre prolongáciu registrácie SGF na rok 2013

Vážení predsedovia klubov,

Oznamujeme Vám, že dnešným dňom bola spustená na stránke SGF.sportsk.eu prolongácia klubov na rok 2013.

Žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali pokyny, v prípade nejasností kontaktujte Se SGF na emailovej adrese : i.barutova@sgf.sk.

Pokyny pre prolongáciu


07
DEC
Interkontinentálne školenie rozhodcov na OH cyklus 2013-2016

V stredu 5.12. prezident Technickej komisie mužov FIG Adrian Stoica otvoril Interkontinentálne školenie rozhodcov na OH cyklus 2013-2016. K účastníkom sa prihovoril taktiež prezident FIG prof. Bruno Grandi a za hosťujúcu federáciu prezident SGF Ján Novák.

107 rozhodcov z 59 krajín všetkých kontinentov absolvovalo následne veľmi náročný programkurzu, ako prípravu na záverečné skúšky, ktoré sa uskutočnia zajtra v sobotu v hoteli NH Gate One v Bratislave. Palce budeme držať nášmu jedinému zástupcovi medzi rozhodcami Ľubošovi Rupčíkovi.

Prof. Bruno Grandi počas svojej trojdňovej návštevy sa stretol taktiež s predstaviteľmi SOVa opakovane vyslovil poďakovanie SGF za vynikajúcu prípravu a priebeh kurzu.

Organizačný výbor bude mať bezprostredne po skončení kurzu plné ruky práce s odvozom účastníkov na letiská v Bratislave a vo Viedni, ako i na vlakové a autobusové spoje. V tom istom čase budú už prichádzať prvé účastníčky Interkontinentálneho školenia ŠG žien, ktoré sa uskutoční v dňoch 11.-19.12.


07
DEC
Future Cup, 1.-2.12.2012, Linz

Cez víkend sa konali v rakúskom Linzi medzinárodné preteky juniorov a žiakov. Za Slovensko sa predstavili žiaci Jakub Vaško (Slávia UK BA) a Adam Vranay (Gymnastik KE), za juniorov v ročníku 94/95 Ivan Vargovský a juniorov 96/97 Igor Takáč (obaja Slávia UK BA).

V silnej konkurencii (Japonsko, Anglicko, Austrália, Nemecko, .....) skončilo naše družstvo na 8 mieste. Po dobrom výkone skončil vo svojej kategórii Igor Takáč na 5 mieste (viacboj), no veľmi nás potešilo výborné 1. miesto na bradlách.

Celá správa
Výsledky


05
DEC
Testovanie do úsekov CTM v ŠG žien, 9.12.2012, Detva

V nedeľu, 9.12.2012 o 9:00 hod sa uskutoční v Detve testovanie dievčat do úsekov CTM pre rok 2013. Dievčatá, ktoré boli zaradené v CTM v roku 2012 majú účasť povinnú. Cestovné a ubytovanie bude preplatené podľa ekonomických smerníc SGF /zaradené dievčatá a ich osobný tréner/

Ostatné dievčatá, ročníky narodenia 2005 a staršie, ktoré majú záujem, sa testovania môžu zúčastniť na vlastné náklady.

Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 7.12.2012 na adresu: voitex68@mail.ru, v opise na: i.barutova@sgf.sk.


03
DEC
Majstrovstvá Slovenska v ŠG žien, 7.-8.12.2012, Detva

V sobotu o 10.00 hod bude slávnostné otvorenie M SR, týka sa to pretekárok 1. a 2. kategória + všetkých "B" kategórií.

O 15:00 hod sa slávnostné otvorenie pretekov zopakuje pre ostatné kategórie, týka sa kategórií 3, 4, 5, st. ž. A a J+S.

Piatok, 7.12.2012:
Preteky pretekárok 5. kategórie, povinný štvorboj.
Nominované rozhodkyne: Risková Jana, Anna Nikolaeva

Sobota, 8.12.2012:
Nominácia rozhodkýň podľa rozpisu

Žrebovanie pretekárok - ÚPRAVA


02
DEC
Seminár trénerov, 1.-2.12.2012, Bratislava

Dnes popoludní sa v Bratislave ukončil seminár pre trénerov ŠG mužov a žien. Seminár sa konal pod vedením pána Evgenija Nikolku z Ruska, ktorý má za sebou dlhoročnú trénerskú prax a skúsenosti. V rokoch 2005-2010 bol hlavným trénerom mužskej reprezentácie. Taktiež bol osobným trénerom vynikajúceho svetového gymnastu Alexeja Nemova, jedného z najúspešnejších gymnastov všetkých čias, ktorý z OH 1996 a 2000 priniesol spolu 12 medailí.

Seminára sa zúčastnilo 40 trénerov, z toho 12 z Poľska , 2 z Rakúska a ostatní z našich domácich klubov. Tréneri absolvovali dvojdňový náročný program, počas ktorého sa pán Nikolko snažil odovzdať trénerom jeho trénerské skúsenosti. Ďalšími školiteľmi boli pani Aňa Nikolaeva a Alexander Voytikhov z KGŠ Slávia Trnava, ktorí hlavne v poslednej fáze seminára viedli trénerov ŠG žien /kladina, bradlá/.
K úspešnému priebehu seminára prispeli taktiež demonštrátori a demonštrátorky z klubov Slávia UK Bratislava a KGŠ Slávia Trnava so svojimi osobnými trénermi.
Veríme, že seminár bol pre všetkých zúčastnených trénerov prínosom a že novo získané poznatky budú úspešne aplikovať v ich trénerskej praxi.


02
DEC
Prezident FIG Bruno Grandi opäť v Bratislave!

Prof. Bruno Grandi, ktorý bol pred mesiacom opätovne zvolený na čelo medzinárodnej gymnastickej federácie navštívi spoločne s generálnym sekretárom André Gueisbuhlerom v dňoch 4.-6. decembra Bratislavu.

Dôvodom návštevy je konanie Interkontinentálneho kurzu rozhodcov v športovej gymnastike mužov. Organizáciou tohto významného a prestížneho podujatia bola poverená Slovenská gymnastická federácia, ktorá má už s týmito podujatiami bohaté skúsenosti. V rokoch 2001 a 2009 sme organizovali IKK trampolín, v roku 2005 športový aerobik a v roku 2009 popri trampolínach taktiež športovú gymnastiku žien.

Dnes v nedeľu sme privítali členov TC mužov, ktorí budú mať dva dni svoje zasadnutie komisie pod vedením Adriána Stoicu. Kurzu, ktorý začína v stredu 5. decembra sa zúčastní 107 rozhodcov všetkých kontinentov, Slovensko zastupuje Ľuboš Rupčík.


30
NOV
Klubom SGF

Vážení predsedovia klubov,

v snahe o skvalitnenie registrácie členov SGF a v zmysle rozhodnutia z VV SGF dňa 28.11.2012 by sme Vás chceli informovať, že pristupujeme k novému registračnému systému členov SGF na rok 2013, ktorý sa bude realizovať online prostredníctvom našej web stránky.

Z dôvodu požiadavky Národného športového centra a MŠVVaŠ SR dodať kompletný zoznam zaregistrovaných športovcov v termíne do 30.11.2012 Vás prosíme o spoluprácu, čo najskôr oboznámiť sa s novým registračným portálom a v tejto chvíli aktualizovať ešte rok 2012 podľa registrácie, ktorú ste nám na rok 2012 zasielali vy. Prosím o aktualizáciu do 3.12.2012.

Celý text

> http://sgf.sportsk.eu


29
NOV
Majstrovstvá Slovenska v kategórii „C“ 2012

Sekcia Gymnastiky pre všetkých po prvýkrát organizuje Majstrovstvá Slovenska v kategórii „C“. Majstrovstvá sa uskutočnia 9. decembra v Trenčíne. Majstrovstvá Slovenska budú organizované pre dievčatá vo všetkých vekových kategóriách okrem predškoláčok. Právo postupu na M SR majú všetky pretekárky registrované v SGF, v sekcii GpV ako pretekárky so splnenou I. alebo II. VT na súťažiach v tomto roku – uskutočnili sa 3 kolá Slovenského pohára v Bratislave, v Handlovej a v Brezne.

Kluby sú povinné poslať prihlášku do 3. decembra.

Zoznam pretekárok postupujúcich na M SR


26
NOV
Alpen Adria Cup, 24.11.2012, Klagenfurt

Cez vikend sa darilo dievčatám z úseku CTM, ktoré sa zúčastnili pod vedením reprezentačného trénera Alexandra Voytikhova medzinárodných pretekov v Klagenfurte.

V kategórii L1 sa najlepšie darilo Barbore Melichovej (KŠG Detva), ktorá obsadila 7. miesto, Ema Posingerová (KŠG Slávia Trnava)-8. miesto, Viktória Vydureková (UMB Banská Bystrica)-9. miesto a Nina Ladvenicová (KŠG Slávia Trnava)-16. miesto.

V kategórii L3 pretekala Dominika Korpová (GK Nové Zámky), ktorá sa umiestnila na 8. mieste.

Výsledky


26
NOV
FIG Art Challenge Cup Grand Prix, 23.-24.11.2012, Ostrava

Dňa 23.11.2012 sme sa zúčastnili na Svetovom pohári B v Ostrave. Pretekár: Martin Argaláš, tréner: Dr. Juraj Kremnický a rozhodca Jozef Dučák (prostné, preskok). Martin súťažil v medzinárodnej konkurencii na prostných a na hrazde. Svoju zostavu na prostných zacvičil s malými chybami a strednou chybou pri salte vzad s 720° obratom a následnými krokmi za čo zaplatil 0,5b., je veľká škoda lebo svoju zostavu vie zacvičiť s eleganciou. Na hrazde cvičil perfektne s eleganciou a rozsahom v pohybe či pri Tkačevovi alebo Adlerovi avšak záver mu nevyšiel za schýlenie sa v 2 salte prišiel o "C" a tým aj o skupinu. Na prostných skončil s 13,000 b. na 19. mieste a na hrazde s 12,600 b. na 14. mieste. Preteky považujem pre Martina ako aj pre mňa motivačné do ďalšej práce.

Výsledky kvalifikácie
Výsledky finále


25
NOV
Slovenský pohár "C", 24. 11. 2012, Brezno

Slovenského pohára kategórie „C“ v Brezne sa zúčastnilo 79 pretekárok z 10 oddielov a klubov zo Slovenska. Boli obsadené všetky kategórie okrem senioriek. Po organizačnej stránke boli preteky zvládnuté veľmi dobre. Organizátor pripravil pre pretekárky príjemné prostredie. Bolo postarané o občerstvenie pre všetkých účastníkov. Dievčatá na 1.-3. mieste obdržali medailu, pohár, diplom a malý darček. Všetky deti dostali malé upomienkové darčeky.

Výsledky


22
NOV
4. kolo a finále Pohára federácií 2012 v športovom aerobiku, 17. – 18.11.2012, Bratislava

Záverečné kolo tohtoročného Pohára federácií v športovom aerobiku usporiadal klub Olymp Bratislava v športovej hale STU v Bratislave. Súťažilo vyše dvesto pretekárok, prevažne z Českej republiky, ktoré aj dominovali vo všetkých disciplínach, športového aerobiku, stepaerobiku a tanečného aerobiku. O súťaž bol značný divácky záujem.

Veľmi dobre technicky a organizačne pripravené súťaže trvali počas celého dňa. Novinkou bolo elektronické spracovanie výsledkov, čo urýchlilo a sprehľadnilo priebeh súťaží.

Zo slovenských pretekárok si najlepšie počínali domáce pretekárky z Olympu Bratislava Anita Lamošová a Martina Perlácová, zverenkyne trénerky Oľgy Kyselovičovej, ktorá pôsobila i ako hlavná rozhodkyňa.

Výsledky


18
NOV
Majstrovstvá SR, 17.-18.10.2012, Košice


17
NOV
3. kolo Slovenského pohára v ŠG žien, 16.-17.11.2012, Bratislava

V špecializovanej gymnastickej telocvični AŠK Inter Bratislava sa dňa 17. novembra konalo v tomto roku posledné kolo Slovenského pohára vo všetkých ženských kategóriách.

Napriek tomu, že počet pretekárok sa znížil, potešila vyššia úroveň cvičenia viacerých pretekárok prakticky vo všetkých kategóriách, predovšetkým u dievčat, ktoré sú zaradené do reprezentačných úsekov SR - Korpová, Posingerová, Melichová, Vydúreková, Ladvenicová, u ktorých sa začala prejavovať systematická práca reprezentačných trénerov Alexandra Voytikhova a Aňy Nikolaevej ako i osobných trénerov pretekárok Kataríny Krekáňovej, Stanislava Kútika a manž. Korpových. Príjemne prekvapila aj jediná žena v súťaži A kategórie Viera Tranžíková, ktorá absolvovala úspešne celý štvorboj. Najlepšie si počínali dievčatá z KGŠ Slávia Trnava, ktoré zvíťazili v piatich kategóriách, dvakrát zvíťazili dievčatá z UMB B. Bystrica, po jednom prvenstve si z Bratislavy odnášajú kluby GK Nové Zámky, KŠG Detva a GTK Žilina.

Vďaka gymnastickému klubu Inter Bratislava a jeho predsedníčky Ingrid Potiskovej mali dievčatá vytvorené na súťaženie veľmi dobré podmienky. Súťaž sledovali predovšetkým rodinní príslušníci pretekárok, ktorí prispeli k dobrej atmosfére. Potešila aktívna účasť Mariky Némethovej, ktorá sa po dvadsiatich rokoch pôsobenia v zahraničí vrátila na Slovensko.


16
NOV
4. kolo a finále Pohára federácií 2012 v športovom aerobiku, 17. – 18.11.2012, Bratislava

Štartovná listina
Rozpis tréningov


12
NOV
Súťaž OH nádejí, 27.10.2012, Liberec

Hodnotenie súťaže OH nádejí z pohľadu medzinárodného rozhodcu, pána Gabriela Vargu:


12
NOV
Majstrovstvá Slovenska v ŠG mužov, 17.11.2012, Košice

11
NOV
Teamgym - Majstrovstvá SR 2012, 10.11.2012, Bratislava

V sobotu sa predstavilo 8 družstiev v dvoch vekových kategóriách v bratislavskej Sokolovni na Majstrovstvách Slovenska v Teamgymoch ( 3 družstvá v kategórii žiakov a 5 družstiev v kategórii juniorov, spolu 80 gymnastov ). Je potešiteľné, že po niekoľkoročnom útlme sa táto súťaž opäť rozvíja a zapája sa do nej čoraz väčší počet športovcov a klubov. Žiaľ na poslednú chvíľu svoju účasť pre zdravotné problémy zrušilo družstvo z Čiech, ktoré by sa predstavilo v kategórii seniorov.


09
NOV
3. kolo Slovenského pohára v ŠG žien, 16.-17.11.2012, Bratislava

08
NOV
Oslavuje Eva Horkavá

9.11.2012 sa Eva Horkavá dožíva životného jubilea 65 rokov.

Eva pochádza zo Žiliny, stala sa zakladateľkou úspešnej éry športovej gymnastiky v rodnom meste. Ako profesionálna trénerka sa podieľala na raste pretekárok ako Erika Ďungelová, Michaela Janteková, Martina Kucharčíková , Adriana Tonkovičová. Na MS 1991 v Indianopolise viedla reprezentačný tím žien ČSSR.
V súčasnoti sa venuje i naďalej športovej gymnastike ako dobrovoľná trénerka.

Eva prajeme Ti k Tvojmu životnému jubileu ešte veľa zdravia a šťastia !!!


07
NOV
Majstrovstvá Slovenska v ŠG mužov, 17.11.2012, Košice

07
NOV
Bratislavský aerobik maratón, 13.11.2012, Dom športu

Aj tento rok organizuje Slovenská gymnastická federácia v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách a Slovenskou asociáciou univerzitného športu Školské majstrovstvá bratislavského kraja ako otvorenú súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákova zároveň ako promo akciu zdravého životného štýlu. Pokiaľ sa Majstrovstiev chcete zúčastniť ako súťažiaci, prosíme o zaslanie súpisky.

„Vítaní sú aj všetci tí, ktorí si chcú zacvičiť mimo súťaž len na vybranej hodine.“


05
NOV
Festival pohybových skladieb

Považská sokolská župa v Trenčíne pozýva členov SGF na Festival pohybových skladieb, ktorý sa uskutoční v Trenčíne dňa 25.11.2012.


05
NOV
Po 79. Kongrese FIG

Volebný kongres v mexickom Cancúne možno nazvať prelomový. Ak doteraz v 131 ročnej histórii FIG udávala tón Európa, tak na terajšom kongrese sme zaznamenali významný nástup predovšetkým arabských a juhoamerických štátov, ktoré sa zároveň spojili pri hlasovaní a boli tým nesmierne úspešní.

Prvýkrát sa o post prezidenta uchádzali až traja kandidáti, z ktorých vyšiel víťazne doterajší prezident Bruno Grandi/ITA. Jeho vyzývateľ Valery Titov/RUS sa napokon stal tretím viceprezidentom a ďalší kandidát na prezidenta Adrian Stoica, doterajší prezident technickej komisie mužov vypadol z volieb úplne. Zaujímavosťou je skutočnosť, že prvou viceprezidentkou je Sláva Corn/CAN, ktorá je českého pôvodu. V exekutíve budú odteraz sedieť až traja zástupcovia arabských štátov!

Slovensko malo dvoch kandidátov, Ján Novák bol zvolený už na štvrté volebné obdobie do Rady FIG a gen. sekretárka SGF Monika Šišková po tretíkrát do komisie gymnastiky pre všetkých. Je to obrovský diplomatický úspech, ak si uvedomíme, že stredná Európa stratila prakticky okrem Slovenska všetkých svojich zástupcov. Bez zastúpenie sú: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny.


05
NOV
Oslavuje Milan Supek

Dlhoročný tréner, rozhodca a funkcionár banskobystrickej gymnastiky oslavuje krásne životné jubileum, 75 rokov.

K vášmu sviatku, pán Supek, Vám srdečne blahoželáme a želáme najmä veľa zdravia do ďalších rokov.


29
OKT
Olympic Hopes' Cup 2012, 27.10.2012, Liberec


27
OKT
Kongres FIG, 25.-27.10.2012, Cancun, Mexico

Na kongrese FIG sa včera konali voľby do orgánov FIG, ktoré boli úspešné aj pre slovenských zástupcov. Ján Novák bol opäť zvolený do Councilu FIG a Monika Šišková opätovne bola zvolená za členku komisie GFA. Obom blahoželáme !!!

Na post prezidenta FIG bol zvolený na svoje, v poradí už piate volebné obdobie prof. Bruno Grandi.


18
OKT
38. ročník Memoriálu Rudolfa Pauly a Oldřicha Šišky

18
OKT
4. kolo a finále Pohára federácií 2012 v športovom aerobiku

16
OKT
Prezident SGF Ján Novák oslavuje jubileum

Tento rok mal ešte rušnejší než tie predchádzajúce. Jeho počiatkom sa totiž na svete objavila nová reforma financovania slovenského športu v podaní bývalého ministra školstva a jeho tímu, ktorá vyvolala nemálo emócií i odporu. Medzi tými, čo s ňou zásadne nesúhlasili bol aj náš prezident Ján Novák. Právom. Predložený návrh, okrem iného, zaradil gymnastiku, tretí najvážnejší olympijský šport, na úroveň povedzme šipiek či gorotiek. Náš prezident sa postavil do šíku ľudí, ktorí chceli zabrániť najhoršiemu a prejavili ambície vymyslieť a zrealizovať širšiu a ucelenú koncepciu – od vzniku strešnej organizácie, komplexného riadenia až po financovanie celého športového hnutia. A v tom šíku patril k najaktívnejším a najambicióznejším.


15
OKT
Svetový pohár v ŠA v Liberci

07
OKT
V Montecatini Terme sa skončil 3. Golden Age Gym Festival

Dvoma večermi v hale Palaterme sa rozlúčili účastníci s týmto krásnym kúpeľným mestom, ktoré bolo po všetkých stránkach veľmi dobrým hostiteľom podujatia. Svedčia o tom predovšetkým plné námestia, na ktorých sa konali vystúpenia, srdečnosť ľudí a dobrá organizácia.


04
OKT
3. Golden Age Gym Festival, Montecatini Terme 2012

Po tri dni sa konali vystúpenia skupín na pódiách v Montecatini Terme. Prvý deň nepriaznivo ovplyvnilo počasie, pre hustý dážď usporiadateľ zvolil náhradné riešenie a presunul program do dvoch športových hál. Medzi skupinami z Európy a Japonska sa nestratili zástupcovia Slovenska (lepšie povedané zástupkyne, pretože medzi 31 cvičiacimi je len jeden muž.


01
OKT
3. Golden Age Gym Festival, Montecatini Terme 2012, Otvárací ceremoniál

Bezprostredne po príchode účastníkov do Montecatini Terme – svetoznámych kúpeľov v srdci Toskánska a porade vedúcich delegácií z 20 krajín Európy a Japonska sa konal sprievod účastníkov 3. Golden Age Festivalu mestom do športovej haly Palaterme. Dvom tisíckam seniorov nadšene aplaudovali obyvatelia mesta a kúpeľní hostia.


01
OKT
Oznam pre ŠG muži

Oznamujeme Vám, že do sekcie ŠG muži bola vložená nominácia rozhodcov na M SR, ktoré sa budú konať 17. – 18.11.202 v Košiciach.


26
SEP
Oznam pre ŠG ženy

Oznamujeme Vám, že do sekcie ŠG ženy boli vložené rozpisy na Slovenský pohár v Bratislave a na M SR v Detve s aktualizovaným časovým programom.

Žiadame Vás, aby ste zmenu časového programu zobrali na vedomie!

3. kolo Slovenského pohára v ženských kategóriách
M SR v ženských kategóriách


24
SEP
Oznam pre ŠG muži

Oznamujeme Vám, že do sekcie ŠG muži bol vložený rozpis na M SR v mužských kategóriách.


24
SEP

17
SEP
Školenie trénerov

Pozvánka na školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť, ktoré sa bude konať v dňoch 29.-30. septembra v Banskej Bystrici.
Špeciálna časť sa bude konať počas letných prázdnin budúci rok.


11
SEP
Seminár trénerov pre ŠG

Slovenská gymnastická federácia bude v termíne 1. - 2. 12. 2012 organizovať v Bratislave seminár pre trénerov ŠG mužov a žien.
Termín zaslania prihlášok: 15.10. 2012.


24
AUG
Sústredenie žiakov CTM a RGCTM, 19. – 22.8.2012, Bratislava

V uplynulých dňoch sa konalo v Bratislave sústredenie výberu žiakov CTM a RGCTM. Hodnotí Tibor Bohňa:

Sústredenie bolo veľmi dobre zorganizované, tréningy náročné a veľmi podnetné nielen pre pretekárov, ale aj pre ich trénerov. Chlapci hlavne druhý poobede a tretí deň ráno museli bojovať s únavou a niekedy aj cez slzy plniť požiadavky na nich kladené. Peter Krištof bol úžasný, každá tréningová jednotka bola vyplnená zmysluplnou činnosťou a všetkým vlieval chuť a elán do cvičenia a do jesennej prípravy v kluboch.


07
AUG
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Z Londýna píše Martin Zvalo:

Senzácia sa nekonala, aj keď bol Samo veľmi - veľmi blízko (od finále ho delilo 0,008 b.). Do poslednej chvíle bol pripravený, no nastúpili všetci pretekári a tak nam neostávalo nič, len si to ísť pozrieť z hľadiska. Tak posielam aspoň rozlúčkové foto z rozcvičovacej haly a foto p. Vargu, ktory rozhodoval finale na hrazde.
Všetkých zdravíme a ďakujeme za podporu
Martin, Samo a Gabo


06
AUG
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Z Lonýna píše Gabriel Varga:

V stredu 1. augusta 2012 16,30 - 19,15 v North Greenwich Arena bolo olympijské finále viacbojárov v športovej gymnastike mužov. Na preteky nastúpilo 24 cvičencov zo 17 štátov. Gymnasti z CHN a ROU tradiční účastníci a častí favoriti na medailové umiestnenie vo viacboji medzi účastníkmi neboli. Yamamuro JPN sa zranil a Koczi sa pravdepodobne sústredene pripravuje na náraďové finále v prostných a v preskokoch. Náraďové finále sa začne spolu so ženami 5. augusta o 14,OO, pokračovať bude 6. a 7. augusta v tom istom čase. Na programe sú vždy 2 ženské a 2 mužské náradia v olympijskom poradí. Každé finálové cvičenie začínajú muži. Po zhodnotení výsledkov ihneď bude vyhlásenie výsledkov. Losovanie rozhodcov na finálové preteky bude hodinu pred pretekmi, ako vždy. Kde budem rozhodovať, uvidíme. Ako vždy na finálových pretekoch viacbojárov som rozhodoval cvičenie na bradlách s č.rozhodcu 5.


02
AUG
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Z Londýna sa nám ozval nas rozhodca Gabriel Varga:

Pekný deň z OH London 2012. Máme za sebou dramatické finále družstiev mužov v športovej gymnastike na OH London 2012. Dramatičnosť pretekov vyplynula jednak z vyrovnaných výkonov a z nezdarov družstiev na jednotlivých náradiach. Korením dramatičnosti pretekov bol pád Uchimuri- ho (JPN) na záver zostavy pri cvičení na koni s držadlami a protest trénera proti výslednej známke. Na tomto náradí som rozhodoval, "bol som pri tom" a stručne opíšem udalosti, ako som ju videl od stola rozhodcu č. 5. Mojou úlohou bolo hodnotiť predvedenie a nie zaradenie cvičebných tvarov do obtiažnostných skupín.


31
JÚL
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Z Londýna sa nám ozval nas rozhodca Gabriel Varga:

Kvalifikačné preteky v športovej gymnastike mužov sa uskutočnili 28.júla od 11, hod. Cvičenci boli rozdelení do troch zoradení, divízií s nástupmi o 11,00, 15,30 a o 20,00. Preteky sa skončili o 22,2O. Na preteky nastúpilo 12 družstiev so 4 pretekármi a 6 zmiešaných družstiev v ktorých sa počty cvičencov menilo podľa naradí.


30
JÚL
Homolová ukončila svoje účinkovanie kvalifikáciou, Piasecký stále s finálovou nádejou na bradlách

Správa z Londýna od prezidenta SGF Jána Nováka:

Mária Homolová sa predstavila v súťaži v kompletnom štvorboji. Po nešťastnom zranení, ktoré utrpela tesne pred odchodom na tohtoročné ME bolo zrejmé, že úspechom bude pre Máriu už samotná účasť na OH. Po spolupráci s lekárom MUDr. Romanom Fanom sa nakoniec zdravotne dala do poriadku, no tréningový výpadok bol citeľný a obava bola hlavne o skokové disciplíny. Tie nakoniec Mária absolvovala so cťou, aj keď hlavne na preskoku s nízkou obťažnosťou. Cvičenie na kladine bolo sprevádzané ustráchanosťou a viacerými nepresnosťami. Obava o pád zväzuje nohy i ostrieľaným pretekárkam. Najviac sa v príprave Maria mohla zamerať na bradlá, ktoré jej paradoxne nevyšli a odsunuli ju ku koncu výsledkovej listiny. Finálové súboje budú iste veľmi napínavé. U žien sa presadili predovšetkým pretekárky z gymnastických veľmocí, no s finálovou účasťou sa môžu pochváliť aj štáty, ktoré sú našimi tradičnými súpermi.

Nie jednoduchá je situácia ohľadne prípadného štartu Sama Piaseckého vo finále na bradlách. Už sa v minulosti viackrát prihodilo, že do finále nenastúpili kvalifikovaní pretekári, a to z rôznych dôvodov. Samo je prvým náhradníkom, ktorého povinnosťou je pripravovať sa na súťaž do posledného okamžiku pred štartom finále. Prípadná účasť vo finále by bola odmenou za odriekania v príprave, bez ktorého by nebol možný skvelý výsledok, ktorý Samo tu v Londýne dosiahol. Mňa ako nepriameho účastníka OH /som hosťom SOV/ najviac potešil záujem kolegov z iných športov o účasť na gymnastických súťažiach. Kvalifikáciu Sama si nenechalo ujsť 16 kolegov = buď prezidentov športových zväzov, členov olympijských klubov, z 20 prítomných. Kvalifikáciu sledovalo i viacero členov vedenia slovenskej výpravy.


28
JÚL
Olympijská kvalifikácia v ŠG žien aj s Máriou Homolovou v štartovom poli

V druhom slede sa nám dnes v kvalifikácii predstavila aj naša reprezentantka Mária Homolová. Majka začínala na kladine, kde po dobre odcvičenej zostave s dvomi strednými chybami dostala známku 11,733 bodu. Na prostných, ktoré predviedla bez väčšieho zaváhania dostala známku 12,066 bodu. Preskok taktiež zvládla dobre a hodnotenie bolo 12,766 bodu. Podľa slov trénerky Kataríny Krekáňovej ich z vystúpenia najviac mrzí pád na bradlách, pretože práve bradlá mala Majka „vďaka“ zraneniu natrénované. Za svoju zostavu dostala 10,458 b. Celkový súčet je 47,023 bodu.

Majka je po druhom slede na 25. mieste.


28
JÚL
Piasecký prvým náhradníkom do finále na bradlách!

Samuel Piasecký obsadil konečné 11. miesto v kvalifikácii Hier XXX. Olympiády v Londýne na bradlách. Po redukovanom poradí, keď z hry o finále vypadol Kohei Uchimura (ako tretí pretekár z JPN) a pretože dvaja pretekári na 8.a 9. mieste postupujú s rovnakou známkou je Samuel prvým náhradníkom. Samovi aj trénerovi Martinovi Zvalovi k tomuto vynikajúcemu výsledku gratulujeme!

Kvalifikáciu viacboja vyhral Danell Leyva z USA so ziskom bodov 91,265 pred Davidom Belyavskiymz Ruska (90,832 b) a Fabianom Hambuchenom z Nemecka (90,765 b).

Súťaž družstiev vyhrali USA so ziskom bodov 275,342 pred Ruskom (272,595 b) a Veľkou Britániou (272,420 b).


28
JÚL
Piasecký po prvom slede na 4. mieste na bradlách!

Po veľmi výbornom výkone na bradlách dosiahol Samuel Piasecký bodový súčet 15.358 bodov (známka D – 6,400, známka E – 8,958) a po prvom slede je na vynikajúcom 4. mieste. Teraz nám už len ostáva čakať na výkony súperov v druhom a treťom slede a držať Samovi palce, aby sa finálová osmička stala realitou! Za hrazdu, kde mal Samo nezdar pri Tkačevovi dostal 12,666 bodov (D známka 5,500 a E známka 7,166).

Podľa trénera Martina Zvala Samo zacvičil bradlá perfektne, najlepšie ako vie! Urobil všetko vrátane svojho prvku „Piasecký“. Na hrazde spadol z Tkačeva, čo samozrejme zapríčinilo nižšiu známku.


27
JÚL
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Napriek problémom s počítačom sa nám z dejiska OH v Londýne ozvala Katarina Krekáňova, ktorá zhodnotila pódiový tréning Márie Homolovej nasledovne:
Včera sa mi nedalo napísať krátku správu po pódiáku, lebo nemám notebook a Majke odišiel display, tak využívam pomoc Martina Zvala. Takže: „Mária prešla včera od úrazu po prvý raz celý štvorboj a tak sme sa rozhodli, že pôjde všetky disciplíny. Menší problém sme mali na bradlách, kde cvičí ako jediná bez mozolníkov, na mede a nestíha si podľa svojich predstáv nachystať žrde a ešte sa jej strhol aj mozol. Ale verím, že v samotnej súťaži to nejako zvládneme. Preskok a prostné pôjde zľahčené, no dôležité je, že sa jej ich podarilo včera urobiť bez žinienok a dopomoci. V nedeľu štartujeme o 11.00, nášho času 12.00 v druhom slede, ako 5. na kladine.
Mária pozdravuje a bude bojovať.
Ahojte, po preteku sa ozveme.
Foto pošleme, keď sa nám ich podarí stiahnuť na počítač.

Info od nášho rozhodcu pána Gabriela Vargu:
Pekný deň z Londýna, máme za sebou orientačné dni na OH v Londýna - zoznámenie sa s prostredím a s podmienkami života, s dopravou a nie v poslednej miere s prostredím pretekov. Máme za sebou aj losovanie na kvalifikáciu a viacboj jednotlivcov a tiež generálku pretekov , pódiový tréning. V kvalifikácii rozhodujem preskoky a vo viacboji jednotlivcov bradlá. Pódiový tréning neukázal skutočnú výkonnosť cvičencov, nikto nešiel naplno. Aspoň na bradlách a v preskokoch nie. Zajtra t.j. 28- ho bude kvalifikácia kde sa rozdelia možnosti, miesta pre olympijské sny. Uvidíme. Všetko je tu dobre pripravené a funguje. Všade sú nekompromisné bezpečnostné kontroly. Vykonávajú ich vojaci, slušne a tvrde. Dnes ideme na zahájenie OH, dostali sme lístky. Tešíme sa napriek tomu, že bude trvať dlho do noci. Zajtra v tomto čase už budeme múdrejší, budeme vedieť našu pozíciu v peletóne gymnastov. Pozdravujem Gabo


26
JÚL
OH 2012, 27.7. - 12.8.2012, Londýn

Po včerajšom pódiovom tréningu sa ozval tréner Martin Zvalo a takto zhodnotil Samuelove vystúpenie: „Pódiový tréning bol v pohode, Samuel zacvičil zostavu na bradlách (ťažšiu verziu), menší problém mal s točom s obratom o 360°. Po zostave urobil ešte druhú polovičku zostavy a doskočil záver, na hrazde spravil celú zostavu. Všetkých pozdravujeme.“


23
JÚL
OH 2012, 27.7. - 12.8.2012, Londýn

Včera, 22. júla odcestovala do Londýna naša - gymnastická časť výpravy, ako aj tlačový atašé Zdenko Kríž. Spolu s nimi odleteli do dejiska Hier XXX. olympiády aj prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár a generálny sekretár SOV Jozef Liba.

Naši športovci dnes absolvujú už prvé tréningy, v stredu čaká Majku pódiový tréning, Sama o deň neskôr.

Našu výpravu pozdravujeme a držíme palce!


22
JÚL
Gala program a záverečný ceremoniál ukončili 8. Eurogym v Coimbre

Gala program je vždy veľmi očakávaným vrcholom tohto mládežníckeho podujatia a pre každú zo zúčastnených skupín je veľkou cťou v programe vystupovať. Program sa konal na Mestskom štadióne za účasti viac ako 9 000 divákov a do programu automaticky postupujú krajiny s minimálne tromi zúčastnenými skupinami. Pretože Slovensko na tomto ročníku malo zastúpenie s dvomi skupinami, museli sme bojovať o jednu z voľných kariet UEG. Komisia UEG do programu vybrala skladbu Anjeli a démoni v podaní dievčat zo Slávie Trnava. Celý program sa niesol v duchu troch hlavných tém: láska, priateľstvo a radosť. Úroveň predvádzaných skladieb bola veľmi vysoká, naše dievčatá jednoznačne predviedli jednu z najkvalitnejších skladieb . Dievčatám k úspešnej reprezentácii blahoželáme!

Záverečný ceremoniál, opäť na Mestskom štadióne, už patril všetkým účastníkom 8. Eurogymu. Program tvorili prezentácie jednotlivých workshopov, ktorých sa gymnasti počas týždňa zúčastňovali. Akrobacia, gymnastika, cirkusové umenie, rôzne tanečné štýly – to všetko sa premiešavalo v rytme hudby a priateľstva medzi gymnastami z rôznych krajín. Posledné vystúpenie patrilo Švédsku, ktoré bude hostiť ďalší ročník Eurogymu v meste Helsinborg.

Do programu Eurogymu sa aktívne zapojili aj Monika Šišková a Ingrid Papánková, ktoré na pozvanie miestneho organizačného výboru viedli workshopy o tvorbe pohybových skladieb.


19
JÚL
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

Presne osem dní chýba do začiatku slávnostného otvorenia LOH v Londýne. Naša výprava odlieta do dejiska OH v nedeľu, v zložení Samo Piasecký, Majka Homolová, tréneri Martin Zvalo a Katarína Krekáňová . V ten istý deň odlieta aj rozhodca mužov, ktorý bol nominovaný medzinárodnou gymnastickou federáciou, pán Gabriel Varga.

Ako prvý sa v North Greenwich Aréne predstaví v sobotu (28.7.) Samo Piasecký. Vyžrebovaný bol do I. sledu, so začiatkom o 11:00 hod na prostných. Samo sa ale predstaví len v jeho dvoch najsilnejších disciplínach a to na bradlách a hrazde. O deň neskôr, v nedeľu (28.7.) svoje vystúpenie na OH zaháji Majka Homolová v II. slede o 11:15 hod na kladine, ako posledná, 5-ta v poradí.

Našej výprave želáme najmä veľa šprtových úspechov a mnoho krásnych olympijských zážitkov!


17
JÚL
Úspešné vystúpenia slovenských dievčat v Coimbre

Dievčatá z klubov KGŠ Slávia Trnava a Sokol Holíč úspešne zvládli svoje vystúpenia na 8. EUROGYMe v Coimbre/POR. V pondelok zožali potlesk obe skupiny vo veľkom modernom nákupnom centre Dolce Vita pri mestskom štadióne, kde sa v roku 2004 konali ME vo futbale. Prítomných divákov zaujal svieži disco-tanec dievčat z Holíča a predovšetkým skladba trnavských dievčat Anjeli a démoni, s ktorou vyhrali už dvakrát celoslovenskú súťaž v pódiových skladbách. Svoje majstrovstvo v skladbe skĺbili športové gymnastky, športové aerobičky i moderná gymnastka. Práve táto skupina bude Slovensko reprezentovať v galaprograme, ktorý sa uskutoční v stredu vo večerných hodinách. Skladbu spoločne s ďalšími siedmymi vybrala komisia UEG.

Dnes v utorok vo veľkej páľave do 40°C v centre mesta na námestí Santa Cruz dievčatá z oboch klubov zopakovali kvalitné výkony, keď už mali za sebou účasť v doobedňajšom programe – na workshopoch, kde sa zoznamujú účastníci s rôznymi i netradičnými športovými disciplínami.


15
JÚL
8. Eurogym 2012, Coimbra / POR

Po 19 rokoch sa vrátil Eurogym – Európsky mládežnícky gymnastický festival, opäť do Portugalska. Otec myšlienky, vtedajší prezident Portugalskej gymnastickej federácie Henrique Reis Pito, zorganizoval prvý ročník v roku 1993 v Lisabone.

Na 8. ročníku sa stretlo 23 delegácií v celkovom počte takmer 4 000 gymnastov. Slovenskú gymnastickú federáciu reprezentujú dva kluby: KGŠ Slávia Trnava a Sokol Holíč. Aj keď počtom patríme k najmenším delegáciám, veríme, že naše vystúpenia sa budú našim kolegom z celej Európy páčiť.

Otvárací ceremoniál na Mestskom štadióne v Coimbre bol veľmi dynamický, so sviežim južanským temperamentom, počas ktorého domáci gymnasti predstavili hosťom „NAJ“ svojej krajiny, ale aj „MOB dance“ a sprievodnú pieseň podujatia, ktoré nás určite budú sprevádzať počas celého týždňa.


13
JÚL
OH 2012, 27.7. – 12.8.2012, Londýn

FIG zverejnila menovité prihlášky na OH 2012.


02
JÚL
Zákamenská radosť

23. júna 2012 sa 71 dievčat zo šiestich oddiel a klubov zo Slovenska zišlo na Zákamenskej radosti - II. ročník. Súťaž sa niesla v priateľskom duchu. Domáci organizátor sa svojej úlohy zhostil veľmi dobre. Pre deti boli pripravené krásne a hodnotné ceny. Gymnastky na prvých troch miestach obdržali medaile, diplomy a ceny. I napriek tomu, že to nebola súťaž družstiev, pani Monike Belicajovej sa podarilo získať od sponzorov peniaze na zakúpenie medailí i pre družstvá. Všetci tak boli odmenení a spokojní sa vrátili domov so sľubom, že o rok sa tu určite zase uvidíme.


29
JÚN
Wörthersee Cup, 26. 6. 2012, Klagenfurt

Cez víkend sa zúčastnili členky výberu CTM Barbora Melichová - KŠG Detva, Viktória Vydureková – UMB Banská Bystrica, Nina Ladvenicová a Ema Pösingerová – KGŠ Slávia Trnava 1. ročníka medzinárodných pretekov WÖRTHERSEE CUP 2012 v Klagenfurte.

V konkurencii 8 družstiev z Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovinska dievčatá obsadili pekné 3. miesto. Svojimi výkonmi vo viacboji /Melichová-6., Ladvenicová-10, Vydureková-12, Pösingerová-14/ sa dievčatá prebojovali aj do finále na jednotlivých náradiach, kde taktiež potvrdili ich dobrú výkonnosť a sľubnú nádej do budúcnosti. Preskok: Vydureková 4. m., Ladvenicová 5. m., bradlá: Vydureková 4.m., Pösingerová 6.m., Kladina: Melichová 3.m., Prostné: Melichová 4.m.


22
JÚN
Olympijské náradie Gymnova

Gymnova robí veľký výpredaj náradia, ktoré bude na OH v Londýne so zľavou 40%. Kluby, ktoré by mali o náradie záujem, kontaktujte Se SGF.


22
JÚN
Univerziáda SR 2012 - letná časť, športový aerobik, 19. - 20.6. 2012, FTVŠ UK Bratislava

20
JÚN
Gymnastický deň v Handlovej

Už sa pomaly stáva tradíciou, že na Gymnastický deň v Handlovej prší. A tak tomu nebolo inak ani 1. júna. Všetky atrakcie a testovanie detí sme museli podľa „mokrého variantu“ presunúť do telocvične a do priestorov školy. Deťom to ale na nálade neubralo a s veľkou chuťou sa pustili do zápolenia. Testovania sa zúčastnili všetky deti z ročníkov 1. – 4. Pre staršie deti boli pripravené hry a zábavné stanovištia po celej budove školy. Po testovaní si aj naši najmenší vyskúšali prekonávať prekážky z pneumatík, zahádzali si na cieľ, obratne sa premiestňovali na „kýblikoch“ a nedali sa zahanbiť ani na švihadle, či obručiach. Na záver vydareného, aj keď upršaného dopoludnia, deti dostali za odmenu nafukovacie ruky, ktoré sa im veľmi páčili. Celá škola sa premenila na veľkú „rukatú“ rodinu.


18
JÚN
Israel Open Championships, 16. 6. 2012, Tel Aviv, Izrael


18
JÚN
16. ročník pretekov dievčat v športovej gymnastike Žubrienky a žabky – Vrútocký pohár, 16. jún 2012, Vrútky

18
JÚN
II. kolo Slovenskeho pohára, 15. – 16. 6. 2012, Nové Zámky

13
JÚN
Gymnastický deň Kežmarok

23. mája 2012 patrilo kežmarské námestie deťom a gymnastike. Stretli sa tu už po druhýkrát na Gymnastickom dni deti z piatich kežmarských ZŠ a ZŠ v Ľubici. Na jednotlivých stanovištiach pomáhali nielen deviataci z organizujúcej ZŠ Hradné námestie ale aj 40 stredoškolákov z mesta. Celé podujatie organizačne pripravili Nataša Pisarčíková a Silvia Gemzová.


11
JÚN
2. kolo Slovenského pohára, memoriál Gejzu Puškáša, 15. - 16. 6. 2012, Nové Zámky

11
JÚN
Deti cvičili v dobrej nálade a so smiechom

Zo športového areálu školy na Dostojevského ulici sa vo štvrtok 7.6. ozývali detské hlásky a nekončiaci sa smiech. Škôlkari si tu vyskúšali svoju obratnosť a šikovnosť, prišli totiž na ďalší gymnastický deň z projektu GYM-FIT.

Športovať, to znamená hlavne hýbať sa a mať dobré pocity a náladu. To je zásada, s ktorou sa po celom Slovensku konajú podujatia s názvom GYM-FIT. Projekt Slovenskej gymnastickej federácie sa všade stretáva s pozitívnou odozvou. Aj škola na Dostojevského ulici už má so zábavným cvičením detí svoje skúsenosti, minulé dva ročníky škôlkari a mladší školáci cvičili priamo na popradskom námestí.

V novom športovom areáli sa deti zjavne cítili rovnako dobre. Všetko sa začalo rozcvičkou v rytme latino a potom sa už chlapci a dievčatá striedali na rôznych stanovištiach, kde ich čakali úlohy zamerané na šikovnosť a vytrvalosť. Najväčší smiech zaznieval spod igelitového tunela alebo akéhosi "živého pásu", ktorý sa po ihrisku posúval síce pomaly, ale isto. Pozrite si video.

Deti mali aj trpezlivých poradcov, ktorými boli nielen pedagógovia, ale aj najstarší žiaci tunajšej základnej školy.

Do športovania sa zapojilo 70 predškolákov z našich MŠ a 190 žiakov 1. a 2. ročníka našej ZŠ. Spolu 260 žiakov. 40 pomocníkov z 9. ročníka pomáhalo svojim mladším kamarátom zvládnuť zábavné cvičenia na 17 stanovištiach. Záver gymnastického dňa spríjemnilo tanečno - gymnastické vystúpenie dievčat z našej školy.

Foto: Pavol Krupka, Pavol Hropko
Video: Pavol Krupka


11
JÚN
Challenger Cup 2012, Ghent, 9. - 10. 6. 2012

Samo Piasecký vo finále na bradlách - 8. miesto.


08
JÚN
Biografia Věry Čáslavskej

V máji tohto roka vyšla autorizovaná bibliografická kniha o živote Věry Čáslavskej. KGŠ Slávia Trnava zakúpila priamo od vydavateľa 150 ks knihy, ktorá sa predávala počas GF v Trnave. Je k dispozícii ešte niekoľko výtiskov, knihu je možné zakúpiť aj s venovaním VČ. Cena: 10,-EUR. Záujemci o knihu napíšte urýchlene na novak@sgf.sk.


08
JÚN
Za úspešným 25. GYM festivalom Trnava 2012

Jubilejný ročník súťaže bol jedinečný z viacerých pohľadov. Predovšetkým prítomnosť športových legiend, olympijských víťazov a vzácnych ľudí Věry Čáslavskej a Jurija Titova dodali GYM festivalu punc svetovosti. Počas troch dní absolvovali títo vzácni hostia množstvo akcií. Najprv prijal prezident SOV František Chmelár v prítomnosti prezidenta SGF Jána Nováka Věru Čáslavskú na pôde SOV. Vzápätí bolo dojemné sledovať stretnutie po mnohých rokoch Věry Čáslavskej s čestným prezidentom FIG Jurijom Titovom, oficiálnym zástupcom FIG na GYM festivale.

Ďalšie kroky viedli ešte v piatok na nahrávanie relácie Anjeli strážni. Věra bola hosťom Aleny Heribanovej a možno sa len tešiť na vzhliadnutie tejto vysoko sledovanej televíznej relácie. (Odvysielaná bude v poslednú júnovú sobotu na STV1.)


08
JÚN
Slovenian International Junior Competition, 1. - 3. 6. 2012, Maribor / SLO

05
JÚN
Gym for Life Challenge, 10.-14. júl 2013, Kapské mesto, Južná Afrika

Pripomíname všetkým záujemcom o účasť na Svetovej súťaži v pohybových skladbách Gym for Life Challenge, že záväznú prihlášku na Se SGF je potrebné zaslať do 15. Júna 2012. Prvá prihláška na FIG musí byť zaslaná do konca júna 2012.

Všetky informácie nájdete tu!


05
JÚN
Gymnastický deň, 26. - 27. 5. 2012, Ludanice

Henrieta Káčerová V sobotu v popoludňajších hodinách sa zišli dievčatá a chlapci z gymnastického oddielu Donaldgym v priestoroch telocvične základnej školy a pod vedením pána Káčera a prísnych ale priateľských porotcov si zasúťažili v gymnastickom trojboji pod názvom „Kačky a kačičky“. Asi päťdesiat dievčat a štyria chlapci predviedli rodičom svoje športové gymnastické zručnosti a schopnosti. A potom už len hrdí rodičia počúvali, ako úspešné boli ich deti v jednotlivých kategóriách. Všetci súťažiaci boli odmenení skvelými „plyšákmi“, diplomami a tí najúspešnejší získali športové poháre alebo trofeje. S takýmto dobrým pocitom sme sa rozišli domov, pretože v nedeľu nás čakali ďalšie prekvapenia.

Ráno o deviatej hodine, keď sa už slniečko na všetkých usmievalo, si deti, tie menšie aj so svojimi rodičmi, prišli aktívne oddýchnuť do areálu školy. Prebiehal tam celé predpoludnie „Gymnastický deň“. Deti aj ich rodičia si mohli vyskúšať svoju šikovnosť na netradičných gymnastických náradiach a zasúťažiť si, tí menší si zaskákali na trampolíne alebo v skákacom hrade. Iní sa šmýkali na nafukovacej šmýkačke a tí najtrpezlivejší si dali svoju tvár pomaľovať rôznymi zaujímavými aj vtipnými motívmi. Spestrením bolo napínavé vystúpenie historickej skupiny ViaHistorica a ich ukážka historických zbraní, bojov streľby a života. Gymnastický deň pokračoval poobede slávnostným tanečno-gymnastickým galaprogramom „Ludanice v pohybe 3“. Plne obsadené hľadisko Kultúrneho domu v Ludaniciach /takmer 300 ľudí/by každého nového návštevníka presvedčilo o vysokej úrovni programu, ktorý si pripravili deti z gymnastického oddielu Donaldgym pod vedením pána riaditeľa. Okrem týchto detí si obyvatelia obce mohli pozrieť aj vystúpenia hostí Tosumy z Topoľčian, Slovgym z Duloviec a žien zo Sokola Vrútky. Takmer dvojhodinový program plný zaujímavých vystúpení detí a dospelých všetkých vekových kategórií bol odmenený dlhým potleskom. Vystupujúci si na záver pochutili na ovocných tortičkách z cukrárskej dielne jednej z mamičiek, pani Herdovej.

Hosťami programu boli Bc. Ľubica Petráková starostka obce Ludanice, Ing. Milan Belica PhD. predseda Nitrianského samosprávneho kraja, JUDr. Karol Gerhát poslanec Nitrianského samosprávneho kraja a iné osobnosti regiónu.


04
JÚN
45. SALAMUN MEMORIAL, FIG Challenge Cup, 1. – 3. 6. 2012, Maribor

Samo Piasecký cez víkend opäť potvrdil svoju formu, kde v sérii SP „B“ obsadil vo finále na bradlách 5. a na hrazde 8. miesto.

V kvalifikácii sa taktiež predstavili:
Slavomír Michňák na hrazde - 16. miesto, na KNŠ - 30. miesto.
Andrej Neczli na bradlách - 22. miesto.


04
JÚN
Majstrovstvá sveta, 29. 5. - 3. 6. 2012, Sofia, Bulharsko

Výsledky:

Staršie žiačky, jednotlivkyne:
43. Linda Adlerová, KŠA Nitra, 15,650 boda
44. Katarína Kendrová, KŠA Nitra, 15,650 boda

Juniorky, jednotlivkyne:
50. Lucia Áčová, Olymp Bratislava, 15,500 bodu

Seniorky, jednotlivkyne:
23. Anita Lamošová, Olymp Bratislava, 19,600 bodu
34. Martina Perlácová, Olymp Bratislava, 19,00 bodu

Krátku správu z MS nám zaslala Karina Danielová:

Po prílete do Sofie nás čakalo upršané a škaredé počasie. Bohužiaľ sa to vystupňovalo neadekvátnymi izbami na hoteli. Našťastie sa všetko včas vyriešilo a pretekárky, trénerka, rozhodkyne sa mohli sústrediť na nastávajúci ťažký týždeň. Tréningy prebiehali v poriadku, dievčatá sa postupne aklimatizovali a prispôsobili. Preteky starších žiačok a junioriek nedopadli podľa očakávaní. Napriek tomu, že dievčatá odcvičili pekné zostavy, nevyhli sa zrážkam. Domov docestovali v poriadku. Trénerku žiačok a juniorky vystriedala trénerka senioriek. Naše seniorky podali skvelé výkony a dostali aj skvelé ohodnotenie na svetovej úrovni. Rozhodkyňa p. Kyselovičová mala neľahkú úlohu ako hlavná rozhodkyňa. Svoje kvality obhájila v plnej miere. Naša mladšia rozhodkyňa nabrala nové skúsenosti a taktiež obstála pri rozhodovaní mladších kategórií. Bol to týždeň plný emócií, zážitkov a nových skúseností. Pozdravujeme na Slovensko!

Pár slov pridala aj trénerka Natália Solárová:

Aj keď výsledok starších žiačok nevyzerá veľmi dobre, dievčatá zacvičili bez veľkých chyb, rozhodcovia im uznali plnú obťažnosť. Bohužiaľ , Linda dostala zrážku 1bod za prechod, ktorý bol podľa rozhodcov cez stojku a to nesmie byť - trochu priveľmi sa snažila.

Lucia Áčová v kategórii junioriek mala zranenie...niečo s pätou- cele to mala opuchnuté a ledva nohu napratala do tenisky...tak ten výkon nebol optimálny, dostala aj zrážku za chýbajúcu skupinu prvkov – prednosy.


04
JÚN
25. GYM FESTIVAL 2012, 2. – 3.6.2012, Trnava

Vikend patril v Trnave jubilejnému, už 25. ročníku GYM-festivalu.

Popri účasti legendárnej Věry Čáslavskej a Jurija Titova sa tu stretla veľmi silná a kvalitná konkurencia pretekárok z 9 krajín.

Úvod sobotňajších pretekov patril 44. ročníku Pohára Starobylej Trnavy, kde súťažili dvojčlenné družstvá žiačok. Najlepšie si počínalo družstvo Rumunska pred Ruskom a Slovenskom I, ktoré pretekalo v zložení Radoslava Kalamárová a Dominika Korpová.

Hlavná súťaž GYM FESTIVALU v sobotu patrila vo viacboji elegantnej, Anne Pavlovovej z Ruska. Vyhrala s vyše bodovým náskokom pred Oanou Haidu z Rumunska a Luizou Galiulinou z Uzbekistanu.

Barbora Mokošová, ako jediná slovenská juniorka sa predviedla vo veľmi dobrej forme, svojimi výkonmi nesklamala a vo viacboji obsadila celkovo 6. miesto, čím si zabezpečila účasť na každom náradí aj v nedeľnom finále.

Súčasťou GYM FESTIVALU boli aj memoriály. Memoriál manželov Novákových – ocenenie za najlepší výkon v kategórii žien dostala Oksana Chusovitina / GER a memoriál Vojtecha Schöna – ocenenie za najlepší výkon v kategórii junioriek dostala Barbora Mokošová / AŠK Inter Bratislava.


31
MÁJ
45. SALAMUN MEMORIAL, FIG Challenge Cup, 1. – 3. 6. 2012, Maribor

Od piatku do nedele sa bude konať v slovinskom Maribore ďalší zo série „Challenge Cupov“, 45. ŠALAMÚNOV MEMORIÁL.

Naša výprava odcestovala dnes v zložení:
Pretekári: Samuel Piasecky, Slavomír Michňák, Andrej Neczli
Tréner: Martin Zvalo
Rozhodca: Ľuboš Rupčík

Program:
1.6.2012 / piatok: kvalifikácia ženy, muži: 14:00 – 19:30
2.6.2012 / sobota: finále ženy - preskok, bradlá, muži - akroba, KNŠ, kruhy: 17:15 - 20:00
3.6.2012 / nedeľa: finále ženy - kladina, prostné, muži - preskok, bradlá, hrazda: 17:15 - 20:00


30
MÁJ
25. GYM FESTIVAL 2012, 2. – 3.6.2012, Trnava

Cez víkend sa uskutoční v Trnave už jubilejný, 25. ročník GYM FESTIVALU Trnava 2012. Podujatie sa bude konať pod záštitou prezidenta SR, Ivana Gašparoviča. Ako čestní hostia prijali pozvanie: pani Veřa Čáslavská, najväčia športová osobnosť Československa v 20. storočí. Práve v Trnave bude oslavovať aj svoje životné jubileum – 70 rokov pán Jurij Titov, čestný prezident FIG, olympijský víťaz, niekoľkonásobný majster sveta a Európy.

Hlavná súťaž bude mať výborné obsadenie, štartovať budú pretekárky z 9 krajín: Gruzínska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Uzbekistanu a samozrejme naše domáce kluby.
Svoju účasť potvrdili pretekárky ako: Oksana Chusovitina (GER), Anna Pavlova (RUS), Raluca Haidu (ROU) .

V rámci akcie sa uskutočnia nasledovné súťaže:
- medzinárodné majstrovstvá slovenska
- majstrovstvá slovenska žien a junioriek
- 44. ročník súťaže o „Pohár starobylej Trnavy“
- memoriál Heleny a Jána Novákových a Vojtecha Schöna

Časový program:

2. jún 2012 - sobota:

13:30 – 13:45: Slávnostné otvorenie Gym Festivalu 2012
13:50 – 15:30: 44. ročník „Pohár starobylej Trnavy“
17:00 – 19:00: MM SR žien a M SR žien a juniorie

3. jún 2012 – nedeľa:
10:00 – 12:00: Finále žien

Všetkých Vás srdečne pozývame!


29
MÁJ
Gymnastický deň, 9. 5. 2012, Spišská Nová Ves

ZŠ Levočská v Spišskej Novej Vsi pod vedením pani učiteľky Alexandry Puhallovej usporiadala svoj „gymnastický deň“ v areáli ZŠ a na školskom dvore.

Deti celé dopoludnie športovali , súťažili a zabávali sa s gymnastikou. Po spoločnej rozcvičke sa žiaci rozdelili do dvoch skupín a pokračovali v programe. Deti skákali, behali, šplhali, cvičili gymnastiku a tiež si vyskúšali netradičné náradie a náčinie. Testovanie žiakov sa uskutoční v júni.

Program svojimi výtvormi obohatili aj výtvarníci, ktorí stvárnili športové aktivity, či pripravili plagáty a výzdobu celej školy. Gymnastického dňa sa zúčastnilo 210 detí.


29
MÁJ
Majstrovstvá sveta v športovom aerobiku, 29. máj – 3. jún, Sofia, Bulharsko

Už v sobotu odcestovala výprava SGF na 12. Majstrovstvá sveta seniorov a 5. Majstrovstvá sveta juniorov a starších žiakov. SGF budú reprezentovať v kategórii senioriek jednotlivkýň Martina Perlácová a Anita Lamošová z Olympu Bratislava a v kategórii junioriek jednotlivkýň to bude Lucia Áčová, taktiež z Olympu Bratislava. V kategórii žiačok sa predstavia dievčatá z Klubu športového aerobiku Nitra Linda Adlerová a Katarína Kendrová. Seniorky trénersky povedie Karina Danielová, juniorky a žiačky Natália Solárová. Rozhodovať všetky tri vekové kategórie bude Katarína Šanková.

Predsedníčka sekcie Oľga Kyselovičová bola nominovaná FIG za vrchnú rozhodkyňu panela.

PROGRAM:

29.5., Utorok

11:00 – 11:20 otvorenie
11:20 – 13:00 kvalifikácia / jednotlivci AG1, páry , AG2 /
14:00 – 15:52 kvalifikácia / jednotlivkyne AG2, trojice AG1 /
16:15 – 18:20 kvalifikácia / jednotlivkyne AG2 a skupiny AG1 /

30.5., Streda
11:00 – 12:52 kvalifikácia / jednotlivci AG2, páry AG1 /
14:00 – 15:52 kvalifikácia / jednotlivkyne AG1, trojice AG2 /
16:15 – 18:17 kvalifikácia / jednotlivkyne AG1, trojice AG2, skupiny AG2 /

31.5., Štvrtok
9:30 – 10:10 finále / jednotlivci AG1, páry AG2 /
10:35 – 11:15 finále / jednotlivci AG2, páry AG1 /
13:15 – 13:55 finále / jednotlivkyne AG1, trojice AG1 /
14:20 – 15:00 finále / skupiny AG1, AG2 /
18:35 – 20:05 kvalifikácia / seniori AER Step a AER Dance /

1.6., Piatok
9:30 – 14:15 kvalifikácia / seniori - jednotlivkyne, trojice /
16:30 – 17:40 finále / seniori - AER Step, AER Dance /

2.6., Sobota
9:30 – 13:50 kvalifikácia / seniori - jednotlivci, páry, skupiny /
16:30 – 17:34 finále / seniori – jednotlivkyne, trojice /

3.6., Nedeľa
14:00 – 15:57 finále / seniori – jednotlivci, páry, skupiny /


28
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

Na tohtoročných ME vo francúzskom Montpellier Samo Piasecký svojimi vynikajúcimi výkonmi potvrdil, že patrí k absolútnej európskej špičke.

V rámci nedeľňajšieho finále na náradiach obsadil na bradlách 5. miesto so známkou 15,166 boda a na hrazde, kde sa kvalifikoval ako prvý náhradník skončil na 7. mieste-13,533 boda.

K vynikajúcemu umiestneniu BLAHOŽELÁME !!!


25
MÁJ
Pohár federacácií v ŠA, 19. 5. 2012, Nitra

25
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

Výnikajúce umiestnenie Sama Piaseckého v kvalifikácii ME, na základe ktorého sa kvalifikoval do finále na bradlách, na hrazde je prvým náhradníkom.

Samove umiestnenie z kvalifikácie:
Bradlá: 5. miesto: 15,033
Hrazda: 9. miesto, 14,566

Blahoželáme a držíme palce vo finále !!!


24
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

O kvalifikácii juniorov nás informoval Jozef Dučák:

„S účinkovaním našej juniorskej výpravy žiaľ nemôžem byť ako vedúci výpravy spokojný. Zisk bodov a umiestnenie na ME- J je pre mňa do určitej miery sklamaním. Edo Marčák pre zranenie, ktoré si doniesol z domu na pretekoch neštartoval. (bolesti v oblasti achilovky) Ivanovi Vargovskému nemožno uprieť snahu o dosiahnutie dobrého výsledku, jeho vystupovanie a plnenie si tréningových povinnosti bolo veľmi dobré. Chybu treba hľadať v nízkej obtiažnosti a skladbe zostáv, čo je vec trénerov a tréningového procesu.

Celkový zisk bodov: 72,133
umiestnenie 66 miesto z 87 klasifikovaných


23
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

Po pódiovom tréningu seniorov píše z Montpellier vedúci výpravy Jozef Dučák:

„Po dnešnom pódiovom tréningu Samo sa javí vo veľmi dobrej forme. Obidve náradia prešiel vo veľkej pohode, sám sa cíti veľmi dobre.
Ivan Vargovský má tiež dobrú formu, zranenie Eda Marčáka konzultujeme s fyzioterapeutom českej výpravy, ktorý doporučil achilovku bandážovať. Po absolvovaní tréningu pred kvalifikáciou sa rozhodne o jeho štarte. Je možné, že nebude vôbec štartovať, alebo len na jednom náradí - akrobacii. Rozhodujúcim bude jeho momentálny zdravotný stav a vyjadrenie lekára českej výpravy.
Všetkých Vás z Montpellier srdečne pozdravujeme.“


17
MÁJ
Slovenský pohár „C“, 19. - 20. máj 2012, Handlová

Už po trinásty krát organizovala TJ Sokol Handlová preteky pre dievčatá GpV. Preteky sú zaradené do systému súťaží SGF ako Slovenský pohár „C“. Pre veľký počet pretekárok museli byť preteky rozdelené do dvoch dní. Spolu sa pretekov zúčastnilo 132 z 11 klubov v 5 vekových kategóriách .

Domáci klub zvládol tento nápor pretekárok výborne, preteky boli plynulé a obidva dni vládla v telocvični ZŠ Morovnianska cesta vynikajúca atmosféra.

Nová kategorizácia a upravený obsah súťaží GpV sa tiež osvedčil, novinkou v tomto roku je organizovanie Majstrovstiev Slovenska začiatkom decembra. Na M SR postupujú všetky registrované pretekárky, ktoré aspoň na jednom z troch kôl Slovenského pohára „C“ splnia I. alebo II. výkonnostnú triedu.

(foto: Katarína Ilašová)


22
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

Z Montpellier píše reprezentačný tréner Martin Zvalo:

„Mladí juniori včera absolvovali pódiový tréning, skončili neskoro večer. Ivan Vargovský prešiel všetko v pohode, no problém mal na hrazde. Dnes sa pokúsime ešte čo to doladiť. Edo Marčák pricestoval so zranenou nohou, pokúšame sa ju dať do poriadku, uvidíme ako sa to podarí, zatiaľ nohu šetrí.
Samo trénuje bez problémov, dnes večer o 18:00 hod má pódiový tréning.“

Zajtra je na programe kvalifikácia juniorov, naši reprezentanti sa predstavia o 18:00 hod, v poslednom slede.


18
MÁJ
30. ME a MEJ v športovej gymnastike mužov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier / FRA

V termíne od 23. do 27.5.2012 si zmerajú svoje sily najlepší gymnasti Európy na 30. ME a MEJ vo francúzskom Montpellier, ktoré budú zároveň jednou z posledných veľkých súťaží pred blížiacimi sa OH v Londýne.
Prihlásených je 36 štátov s 309 gymnastami (150 seniorov a 159 juniorov)

Naši rozhodcovia (Ľuboš Rupčík - nominovaný UEG ako D2 rozhodca na prostných v senioroch a Jozef Mikula pre juniorskú kategóriu) vycestujú do dejiska šampionátu už v sobotu, zvyšok výpravy: juniori Ivan Vargovský a Eduard Marčák, tréner Martin Zvalo a vedúci výpravy Jozef Dučák odchádzajú o deň neskôr.

Samo Piasecký už počas víkendu absolvuje preteky vo francúzsku - kde dostal pozvanie a odtiaľ sa presunie priamo do dejiska šampionátu.

PROGRAM:
21.5.2012 / pondelok: 10:00 – 21:00 pódiový tréning juniori
22.5.2012 / utorok: 10:00 – 20:15 pódiový tréning seniori
23.5.2012 / streda: 10:00 – 21:00 kval. juniori / Vargovský, Marčák, 18:00 – 21:00, 3-tí sled
24.5.2012 / štvrtok: 10:00 – 20:15 kval. seniori / Piasecký, 18:00 – 20:15, 3-tí sled

25.5.2012 / piatok: 15:00 – 17:15 finále viacboja juniori
26.5.2012 / sobota: 14:30 – 17:00 finále družstiev seniori
27.5.2012 / nedeľa: 9:30 – 12:10 finále na náradí juniori
27.5.2012 / nedeľa: 14:00 – 17:00 finále na náradí seniori


18
MÁJ
34. ročník súťaže o Pohár primátora Popradu

17
MÁJ
Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji, 15. - 16. 5. 2012, Šenkvice

Telocvičňa ZŠ Vinohradskej v Šenkviciach opäť po roku privítala žiakov a žiačky základných škôl, aby bojovali o titul „Školský majster SR pre rok 2012“. Počas dvoch dní pretekali víťazné družstvá z krajských kôl v troch vekových kategóriách. Chlapci aj dievčatá predviedli hodnotné športové výkony a urobili radosť nielen svojim učiteľom ale aj početnému publiku.

V kategórii A aj B dievčat zvíťazili žiačky zo ZŠ Dostojevského Poprad, u chlapcov v kategórii A zvíťazili žiaci ZŠ Kežmarská z Košíc a v kategórii B to boli žiaci ZŠ Pavlovce nad Uhom. V kategórii C dievčat dominovali žiačky zo ZŠ Obrancov mieru Detva a u chlapcov to boli žiaci ZŠ Čsl. Armády v Prešove.

Výborné podmienky a srdečnú a domácku atmosféru pripravila pre všetkých účastníkov pani riaditeľka ZŠ Vinohradská Dagmar Brunovská so svojimi spolupracovníkmi, medzi ktorými svoj leví podiel nepochybne odviedol František Bočko. Organizátorom aj účastníkom podujatia za vydarené podujatie ďakujeme!

(foto: Daniela Šišková, Boris Čechvala)


14
MÁJ
Banskobystrické gymnastické dni 2012, 13. 5. 2012, Banská Bystrica

14
MÁJ
Pohár federácií v športovom aerobiku, 18. - 19. 5. 2012, Nitra

10
MÁJ
Klubom ŠG ženy

Klub športovej gymnastiky GSK Děčín dňa 26. 5. 2012 bude organizovať 1.ročník závodu Děčínská kotva 2012.

Akcia je na náklady klubov.


09
MÁJ
Majstrovstvá Európy, 9. – 13. 5. 2012, Brusel

A máme tu prvú informáciu z Bruselu:
Hneď po skončení 1. sledu, v ktorom cvičila aj Barbora Mokošová sa z Bruselu ozvala trénerka Naďa Miklošová: „Barča prešla celý 4-boj bez pádu, veľmi dobre“.

Celkový počet bodov: 48,365
Preskok: 13,000
Bradlá: 11,866
Kladina: 11,666
Prostné: 11,833


08
MÁJ
Letný tréningový kemp a školenie trénerov, 22. - 28. 07. 2012, Handlová

05
MÁJ
Gymnastické dni 2012

S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi nám začínajú aktivity projektu „GYM F!T, ktoré sú organizované vonku, na ihriskách, námestiach či parkoch. Deti z celého Slovenska sa môžu tešiť na Gymnastické dni, ktorých bude spolu 14 v mestách a dedinách ako je Ružomberok, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Ludanice, Lietavská Lúčka, Trnava, Handlová, Zborov nad Bystricou, Čadca, Poprad, Brezno a Trenčín. Pripravený je zaujímavý program, deti si môžu vyskúšať rôzne gymnastické náradie a náčinie, spoločne si na hudbu zacvičiť, prípadne otestovať svoje schopnosti s testami Gym F!T.


04
MÁJ
14. Slovenská gymnaestráda, 1. 6. 2012, Trnava

04
MÁJ
Oprava termínu pretekov GYMTEAM v Závažnej Porube

Preteky sa uskutočnia 19. mája 2012.


04
MÁJ
29. ME a MEJ v športovej gymnastike žien, 9. – 13. 5. 2012, Brussels / BEL

Už len niekoľko dní ostáva do začiatku 29. ME a MEJ v športovej gymnastike žien, ktoré sa budú konať v belgickom Bruseli. Prihlásených je 114 junioriek a 138 senioriek z 36 štátov.

V skromnom zložení vycestuje v nedeľu na šampionát aj slovenská výprava v zložení Barbora Mokošová, ktorá bude mať na MEJ svoju premiéru. Spolu s ňou vycestujú jej trénerka Nadežda Miklošová a rozhodkyňa Ľubica Rísová.

Na poslednú chvíľu sme museli zrušiť účasť seniorskej výpravy, kde naša jediná pretekárka Majka Homolová sa zranila. Veríme, že Majka sa zo zranenia čo najskôr zotaví a bude sa môcť i naďalej zodpovedne pripravovať na OH v Londýne.

PROGRAM:

7.5.2012 / pondelok: 11:00 – 18:40 pódiový tréning juniorky / Mokošová: 11:00 – 13:30
8.5.2012 / utorok: 10:00 – 19:25 pódiový tréning seniorky
9.5.2012 / streda: 13:00 – 20:10 kvalifikácia juniorky / Mokošová 1. sled: 13:00 – 15:30
10.5.2012 / štvrtok: 10:00 – 19:25 kvalifikácia seniorky
11.5.2012 / piatok: 19:00 – 21:00 finále viacboja juniorky
12.5.2012 / sobota: 15:00 – 17:00 finále družstiev seniorky
13.5.2012 / nedeľa: 9:30 – 12:05 finále na náradí juniorky
13.5.2012 / nedeľa: 14:00 – 16:35 finále na náradí seniorky


03
MÁJ
Slovenský pohár C dievčat, 19. - 20. 5. 2012, Handlová

30
APR
Challenge cup, Grand Prix Osijek 2012, 27. – 29. 4. 2012, Osijek / CRO

Cez víkend sa uskutočnil ďalší zo série svetových pohárov v športovej gymnastike mužov a žien, Grand prix Osijek 2012.

Za rekordnej účasti prihlásených pretekárov z 38 štátov svoju výkonnosť potvrdili Majka Homolová so Samom Piaseckým, kde Majka na kladine a Samo na bradlách zhodne obsadili vo finále 7. miesto.30
APR
Slovenský pohár kategória C chlapcov a dievčat, 28. 4. 2012, Bratislava

27
APR
2. kolo Slovenského pohára, XIX. ročník súťaže o "Pohár UMB", 12. - 13. 5. 2012, Banská Bystrica

22
APR
Medzištátne stretnutie SVK - POL, 21. 4. 2012, Košice


22
APR
1. kolo Slovenského pohára, 21. 4. 2012, Detva

KGŠ Detva zorganizovala krásne preteky 1. kolo SP všetkých ženských kategórií. V dobrej forme pred blížiacimi ME sa nám predstavili seniorka Majka Homolová z domáceho klubu KGŠ Detva a juniorka Barbora Mokošová z Interu Bratislava. V kategórii starších žiačok zvíťazila v osemboji pretekárka z Nových Zámkov Dominika Korpová.


22
APR
Správa – reprezentačné sústredenie, 4. - 7. 4. 2012, Trnava

4. - 7. 4. 2012 sa uskutočnilo v Trnave reprezentačné sústredenie v športovej gymnastike žien. Pozornosť sa venovala hlavne nácviku techniky jednotlivých cvičebných tvarov.

Okrem technickej prípravy trénerom bolo doporučené venovať zvýšenú pozornosť hlavne fyzickej a psychickej príprave gymnastiek.


18
APR
1.kolo Slovenského pohára, 20. – 21. 4. 2012, Detva

16
APR
13. ročník Slovak Aerobic Open

V Nových Zámkoch sa v dňoch 13. – 15. apríla 2012 uskutočnilo prvé z vrcholných domácich podujatí v tomto roku. Napriek tomu, že SGF obmedzila veľkosť jednotlivých výprav, tento ročník bol počtom účastníkov opäť rekordný.

Z dvanástich zúčastnených krajín sme prvýkrát privítali výpravy z Fínska, Estónska a dokonca z Mongolska. Aj pri niekoľkých odhláseniach tesne pred súťažou prevýšil počet štartujúcich počet 400, spolu s trénermi a rozhodcami bol počet účastníkov vyše 500!

Pri rekordnom počte potešila i kvalita. K tradične silným výpravám z FRA, HUN, ROM, RUS sa v tomto roku pridalo BUL, AUT, CZE, v súťaži žien SVK a prekvapením bolo i vystúpenie mladých mongolských pretekárov. Súťaže boli obohatené o nové disciplíny – step aerobic a dance aerobic aj so slovenskou účasťou.

(foto: Erik Keméň)


16
APR
1. kolo Slovenského pohára, 14. 4. 2012, Prievidza


16
APR
3. ročník súťaže o Pohár Stavmatu, 14. 4. 2012, Prievidza


13
APR
13. Slovak Aerobic Open, 13. - 15. 4. 2012, Nové Zámky

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku sa budú konať už tento víkend v športovej hale Milénium v Nových Zámkoch.

Na 13. ročníku sa zúčastní 12 krajín (AUT, BUL, CZE, EST, FIN, FRA, HUN, MGL, ROM, RUS, UKR a SVK), pretekať bude spolu 426 pretekárov a celkovo sa podujatia zúčastní 511 účastníkov (pretekári, rozhodcovia, tréneri).

Súťažiť sa bude v 4 vekových kategóriách (žiaci 9 – 11 rokov, ml. juniori 12 – 14 rokov, juniori 15 – 17 rokov, seniori nad 18 rokov).

Súťažné kategórie:
Jednotlivci (ženy aj muži), dvojice, trojice, skupiny. Vyhlásená je aj súťaž v Step aerobiku a tanečnom aerobiku pre skupiny.

Program:
14.4. sobota
10:30 – 16:30 kvalifikácia ml. juniori, juniori, seniori
17:00 – 19:20 preteky žiacke kategórie

15.4. nedeľa
10:30 – 12:30 finále ml. juniori, tanečný aerobik, step aerobik
14:00 – 17:00 finále juniori a seniori

Pre kategórie juniorov a seniorov sú Majstrovstvá Slovenska zároveň kvalifikáciou na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať 29. mája – 3. júna v Sofii / BUL.


13
APR
ŠG ženy

V sekcii ŠG žien pribudol rozpis na 34. ročník súťaže o Pohár primátora Popradu, ktorá sa uskutoční 12. 5. 2012 v Poprade.


12
APR
Zmeny v „Ekonomickej smernici SGF“

SGF upozorňuje všetky kluby, že Rada SGF na svojom zasadnutí 31. 3. 2012 prijala niekoľko úprav v Ekonomickej smernici SGF. Úpravy nadobudli platnosť dňom 1. 4. 2012.


05
APR
Prvé Športové fórum

V Bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton sa 3. apríla za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča konalo 1. Športové fórum. Za SGF sa fóra zúčastnili Ján Novák a Monika Šišková.

Fóra sa ďalej zúčastnili prezidenti a gen. sekretári väčšiny športových zväzov, predsedovia VÚC, ZMOS, starostovia miest, riaditelia športových gymnázií a ďalší hostia. V troch sekciách sa riešili otázky financovania športu, organizačnej štruktúry a mládeže. Po celodennej bohatej diskusii fórum prijalo 35 záverov smerujúcich ku komplexnému zlepšeniu situácie slovenského športu, vyzvali poslancov NR SR a vládu SR na riešenie týchto problémov.

Bližšie na stránke www.olympic.sk.


05
APR
ŠG ženy - oznam

Podmienky účasti na Interkontinentálnom a medzinárodnom školení pre rozhodkyne na OH cyklus 2013 – 2016.


03
APR
Austrian team Open, 31. 3. 2012, Viedeň


03
APR
Rada SGF

V Trnave sa v posledný marcový deň uskutočnilo pravidelné zasadnutie druhého najvyššieho orgánu SGF, ktoré sa koná 1x ročne.
V predvečer Rady sa konalo takmer 6 hodinové rokovanie Výkonného výboru SGF. Všetky dokumenty predkladané Výkonným výborom na Radu boli po diskusii členov prijaté jednomyseľne. Tento fakt predurčil i pokojné a vecné rokovanie na druhý deň.
Pre veľký počet ospravedlnených klubov sa rokovanie začalo s 30-minútovým oneskorením. Po prezentácii, slovnom doplnení predkladaných materiálov a diskusii Rada SGF

zobrala na vedomie:
- Správu prezidenta SGF za rok 2011
- Správy reprezentačných trénerov ŠG mužov a žien a ŠA

schválila:
- Hospodárenie SGF v roku 2011 ( 23 za, 0 proti, 0 zdržal sa)
- Zásady finančnej politiky na rok 2012 (23 za)
- Hlavné úlohy na rok 2012 (23 za)
- Rozpočet SGF na rok 2012 (23 za)
- Reprezentačných trénerov ŠG mužov a žien, ŠA na rok 2012 (23 za)
- Zmeny v registračnom a prestupovom poriadku (23 za)
- Zmeny a doplnenie Ekonomickej smernice (22 za, 1 zdržal sa)
- Nomináciu členov SGF do orgánov FIG (23 za)
- Návrh na čestných členov SGF (22 za, 1 delegátka odišla)


03
APR
7. ročník Poháru federací v aerobiku, 31. – 01. 04. 2012, Brno

Výsledky


28
MAR
Tvorba a hodnotenie pohybových skladieb, Seminár pre trénerov a choreografov, 25. 3. 2012, Trnava

Ďalšou zo vzdelávacích aktivít sekcie gymnastiky pre všetkých bol seminár pre trénerov a choreografov k tvorbe a hodnoteniu pohybových skladieb. Seminár nadväzoval na Festival pohybových skladieb v Trnave, takže účastníci mali ešte v živej pamäti predvedené skladby a mohli si tak teoretické vedomosti preniesť priamo do praxe.

Seminára sa zúčastnilo 18 učiteľov a trénerov z celého Slovenska. Doobeda sa účastníci venovaliteoretickým základom tvorby pohybových skladieb a poobede sme sa venovali praktickým ukážkam.

Lektorkami kurzu boli Emília Fialová, Monika Šišková a Barbara Poláková


26
MAR

26
MAR
16. Festival pohybových skladieb, 24. 3. 2012, Trnava

Mestská športová hala v Trnave privítala v sobotu účastníkov z 13 klubov Slovenska na súťažnej prehliadke v pohybových skladbách. Súťažné skladby boli rozdelené do 4 vekových kategórií, diváci videli 20 vystúpení, v podaní takmer 180 cvičencov.

Všetky skladby boli v svojich kategóriách ohodnotené zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou. Do finále postúpili všetky „zlaté“ skladby a súťažili o titul „Absolútny víťaz“ bez rozdielu veku. Tohtoročným Absolútnym víťazom sa stala skladba Angels and Demonds v podaní dievčat z KGŠ Slávia Trnava.

Podujatie svojou účasťou podporila aj viceprimátorka mesta Trnava Ing. Kvetoslava Tibenská, ktorá podujatie slávnostne otvorila. Súťaž sledovalo a svojim potleskom podporilo viac ako 300 divákov.

(foto: Daniela Šišková, Zuzana Jánska)


26
MAR
Attila Pinter memorial, 24. 3. 2012, Innsbruck

Cez vikend sa zúčastnila výprava gymnastov na tradičných medzinárodných pretekoch „Attila Pinter„ v rakúskom Innsbrucku.

Najlepšie sa darilo Ivanovi Vargovskému, ktorý obsadil v kategórii juniorov 4. miesto, slušné výkony predviedli aj ostatní gymnasti / Pösingerová - 6.miesto-žiačky, Korpová - 7.miesto -juniorky, Kiss - 10. miesto - juniori a Vranay - 13. miesto - žiaci.

Celkovo družstvo Slovenska obsadilo 3. miesto.


23
MAR
5. Medzinárodný Gymnastický festival, 6. - 9. september 2012, Istanbul / TUR

23
MAR
Vynikajúce umiestnenie Michňáka v kvalifikácii Challenge Cupu v Cottbuse

Včera v kvalifikáci 1. série Challenge Cupu v Cottbuse Slavo Michňách predviedol vynikajúcu zostavu na koni na šírku, kde v celkovom poradí medzi 52 štartujúcimi skončil na 11. mieste.

Dnes sa predstavi Slavo so Samom v kvalifikácii na bradlách a hrazde. Obom držíme palce !


21
MAR
Do Cottbusu Piasecký a Michňák

Dnes odcestovala do Cottbusu na svoj prvý tohtoročný svetový pohár – „Challenge Cup“ dvojica pretekárov, Samuel Piasecký a Slavomír Michňák, spoločne s trénerom Martinom Zvalom a rozhodcom Rastislavom Skirkaničom. Prihlásených je rekordných 170 pretekárov z 35 krajín, ktorí budú súťažiť počas nasledujúcich štyroch dní.


14
MAR
ME v ŠG žien, 9. – 13. 5. 2012, Brussels

V sobotu, 10. 3. 2012 sa uskutočnilo žrebovanie na ME a MEJ v ŠG žien.

Barbora Mokošová: MG 2, I. sled, začína na preskoku – 9. 5.
Mária Homolová: MG 3, III. sled, začína na preskoku – 10. 5.


14
MAR
V celosvetovom hodnotení federácii je SGF na 30. mieste!

Medzinárodná gymnastická federácia vydala dnes rebríček federácií, zostavený na základe aktivity federácie a rešpektovaní pravidiel stanovených FIG: SGF sa v tomto rebríčku umiestnila na 30. mieste, z celkového počtu 126 federácií.

Do hodnotenia boli započítané: účasť na majstrovstvách sveta vo všetkých gymnastických športoch ( ŠG, MG, TRA, AER, ACRO ), účasť na Svetovej gymnaestráde a Gym for Life Challenge, organizovanie národnej gmynaestrády, účasť na Kongrese FIG a Akadémie, účasť na Svetových pohároch, FIG sympóziách alebo Colloquia GpV, organizovanie gymnastického dňa na národnej úrovni, rešpektovanie termínov pri všetkých podujatiach FIG.

Prvých 5 federácií FIG finančne odmení, sú to: 1.Rusko, 2. Nemecko, 3. Francúzsko, 4. Japonsko, 5. Veľká Británia. Celková výška finančnej odmeny je 50 000,-CHF.


14
MAR
Reprezentačné sústredenie v ŠG žien, 4. – 7. 4. 2012, Trnava

14
MAR
Seminár trénerov ŠG žien, 5. 4. 2012, Trnava

09
MAR
Zomrela Libuša Schönová

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že naša kolegyňa a drahá priateľka Libuša Schönová nás po dlhej chorobe navždy opustila dnes v skorých ranných hodinách.

Libuša Schonová bola prezidentkou Slovenského zväzu modernej gymnastiky v rokoch 1990 – 2009, medzinárodnou rozhodkyňou a trénerkou v klube Rapid Bratislava. Bola tiež členkou Slovenského olympijského výboru .

Česť jej pamiatke!


05
MAR
16. Festival pohybových skladieb, 24. marec 2012, Trnava

27
FEB
Žrebovanie na OH 2012

V piatok, 24. 2. 2012 prebehlo v Lausanne žrebovanie na LOH v Londýne.

Samo Piasecký bude štartovať 28. júla / sobota v I. slede v MG 3, začínať bude na prostných ako posledný, šiesty pretekár.
Majka Homolová bude štartovať 29. júla / nedeľa v II. slede v MG 3, začínať bude na kladine ako posledná, piata pretekárka.


17
FEB
ME v ŠG žien a junioriek, 9. – 13. 5. 2012, Brussels

Online zakúpenie lístkov: www.brusselsgymnastics2012.com


16
FEB
Sústredenie v ŠG žien, 2. – 3. 3. 2012, Trnava

10
FEB
Jubileum

10.2.2012 sa dožíva Július Chvalný významného životného jubilea, 85 rokov.

Narodil sa 10.2.1927 v Topoľčanoch, aktívne sa venoval gymnastike, no celý život zasvätil hlavne trénerskej a funkcionárskej činnosti v prospech slovenského športu. Trénoval gymnastov v Bratislave, bol i rozhodcom I. triedy, no predovšetkým funkcionárom. V roku 1953 sa stal prvým sekretárom Sekcie športovej gymnastiky pri SÚV TVŠ v Bratislave, neskôr bol tajomníkom SÚV ČSZTV, potom i podpredsedom ÚV ČSTV v Prahe a dlhoročným riaditeľom vydavateľstva Šport. Za svoju činnosť, najmä organizačnú počas MS v Prahe 1962 dostal aj ocenenie FIG.

Prajeme Vám k Vášmu životnému jubileu hlavne veľa zdravia a síl do ďalších rokov života !!!


30
JAN
ŠG muži - nové prvky

MTC newsletter Nr. 26.


19
JAN
Piasecký gymnastom svetovej triedy

Samo Piasecký na základe svojho vynikajúceho umiestnenia na MS v Rotterdame 2010 získal ocenenie z FIG „Gymnasta Svetovej Triedy“.

Za získanie ocenenia mu blahoželáme a zároveň želáme aj do budúcnosti čo najviac športových úspechov !!!


18
JAN
ME v ŠG mužov a juniorov, 23. – 27. 5. 2012, Montpellier

Lístky na ME v ŠG mužov a juniorov sú už v predaji. Zakúpiť si ich môžete online: http://www.ps-arena.com


17
JAN
Pozvánka na školenie pre rozhodcov Teamgym

Školenie Teamgym
Školenie Teamgym Junior


16
JAN
Hľadáme mladé športové talenty Slovenska 2012

Informácie o projekte


12
JAN
Po Piaseckom aj Homolová na OH do Londýna!

Aj keď sme pevne dúfali v úspech, nervozita sa dala pre súťažami krájať. Nie z nedostatočnej pripravenosti, ale zodpovednosti za svoj výkon. Nakoniec obaja naši športovci si počínali dobre a premenili svoj sen – účasť na OH na skutočnosť. Teraz je už jedno z koľkého miesta, i keď Samo sa predstavil vynikajúco a nechal za sebou veľa zvučných mien. Obdiv si zaslúži taktiež Majka, pripravujúca sa kvalifikáciu pri dennom štúdiu a možno povedať, že nie v profesionálnych podmienkach, hlavne čo sa týka finančného zabezpečenia zo strany Ministerstva školstva SR.

V ére samostatného slovenského štátu postúpil Samo ako prvý Slovák!, čo sa iste zapíše do histórienášho športu. Majka nadviazala na olympioničky Klaudiu Kinskú (OH Atlanta 1996), Zuzanu Sekerovú (OH Sydney 2000 a OH 2004 Atény) a Ivanku Kováčovú (OH Peking 2008). V Aténach v roku 2004 sme taktiež dvojité zastúpenie, kde Katka Prokešová obsadila fantastické 10. miesto v skokoch na trampolíne.

Obom naším gymnastom a ich trénerom srdečne gratulujeme a prajeme veľa vôle, usilovnostia zdravia v príprave na Londýn 2012.


11
JAN
Majku zradil hudobný doprovod

Svoje kvalifikačné vystúpenie má za sebou už i Majka Homolová. Štvorbojom prešla s jednou hrubou chybou – pád po saltovom cvičebnom tvare na bradlách. Na kladine cvičila dobre, žiaľ nenapojila akrobatický rad, čo ju stálo taktiež pár desatiniek. Prostné odcvičila dobre, napriek tomu, že v polovici zostavy (rovnako ako na pódiovom tréningu) jej prestala hrať hudba. Aj na zásah prezidentky TK žien nedostala zrážku. Preskok skočila jeden a pol salta vpred skrčmo veľmi dobre.

Celkove získala 49.099 boda, čo dúfame bude stačiť na postup na OH. Či to tak bude sa dozvieme po odcvičení poslednej pretekárky asi o 23. hodine.

Jednotlivé disciplíny:
Preskok: 12.866
Bradlá 11.900
Kladina: 12.233
Prostné: 12.100


10
JAN
Postup Piaseckého na Olympijské hry 2012

V dnešnej kvalifikácii podal Samo Piasecký veľmi dobrý výkon, keď nezaváhal ani na jednom náradí. Za svojim cieľom išiel Samo s mierne upravenými zostavami, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Aj keď s nižšími východzími známkami, čistota predvedenia mu zabezpečila (zatiaľ neoficiálne) postup na Olympijské hry, ktorých otvorenie bude presne o 198 dní. Vo viacboji získal celkove 85,031 boda a umiestnil sa na 25. mieste.

Jednotlivé disciplíny:
Prostné: 14.333
Kôň n.š.: 13.700
Kruhy: 13.166
Preskok: 15.300
Bradlá: 14.666
Hrazda: 13.866


09
JAN
London Prepares series, 9. 1. 2011

Svoj pódiový tréning má za sebou aj Majka Homolová. Na pódiu pôsobila dobrým a istým dojmom, svoje zostavy si prešla bez väčších problémov, s výnimkou prostných, kde došlo k technickým problémom – výpadok hudby k časti zostavy.

Majka nám povedala: „Náradie na pódiu má trošku inú pružnosť ako v rozcvičovacej hale. Cvičilo sami dobre i keď ma pobolievajú nohy, verím, že do pretekov budem v poriadku“.


09
JAN
London Prepares series, 9. 1. 2011

Včera absolvoval Samo Piasecký pódiový tréning pred rozhodujúcou súťažou v jeho doterajšej kariére. Od boja k vysnívaného postupu na OH (u mužov po 20 rokoch) ho delí už len niekoľko hodín.

Svoj pódiový tréning absolvoval včera podvečer bez väčších zdravotných či technických problémov.

Smolu pri žrebovaní mal náš rozhodca Gabriel Varga, ktorého postihol rovnaký osud ako na MS v Tokyu, do kvalifikácie nebol vyžrebovaný. O niečo lepšie dopadla rozhodkyňa Monika Šišková, ktorá bude pôsobiť ako čiarová rozhodkyňa na prostných.


06
JAN
II. Olympijská Kvalifikácia - Test Event, 10. - 18. 1. 2012, Londýn

Majka Homolová so Samom Piaseckým začiatkom budúceho týždňa budú v II. olympijskej kvalifikácii bojovať o získanie olympijských miesteniek na OH v Londýne. Spoločne s nimi do dejiska kvalifikácie vycestujú: tréneri Martin Zvalo a Katarína Krekáňová, rozhodcovia Gabriel Varga a Monika Šišková, fyzioterapeut Rastislav Petrila a vedúci delegácie Ján Novák.

Naši pretekári sa predstavia nasledovne:

 Samuel Piasecký 10.1.2012 / UTOROK 15:45 - 17:45 2. sled MG 5 (LTU, RUS, RUS, CZE, SVK)
Mária Homolová 11.1.2012 / STREDA 13:00 - 14:35 2. sled MG 3 (POR, UKR, UKR, AUS, AUS, SVK)

01
JAN
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Slovenskej gymnastickej federácie za rok 2011