SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Personálne zmeny na sekretariáte SGF

K 1.4.2021 boli na sekretariát SGF prijaté nové pracovníčky na pozície:
Monika Priatková, ekonómka
kontakt: priatkova@sgf.sk
Silvia Ruščinová, asistentka prezidenta a generálnej sekretárky
kontakt: ruscinova@sgf.sk

Anouchka Blaško (Žambochová), marketing a média
Zmena mena a e-mailovej adresy: blasko@sgf.sk
Barbora Šuhajdová ukončila pracovný pomer dohodou.