SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Otvorili sme Centrum gymnastických športov SGF

Na začiatku tohto roka si gymnastická federácia určila ako jednu zo svojich priorít budovanie infraštruktúry, ktorá je potrebná na prípravu vrcholových športovcov a účastníkov najrôznejších súťaží. Je 9. septembra a my sme otvorili historicky prvé Centrum gymnastických športov na Slovensku doprevádzané tlačovou konferenciou a športovým programom. 

Ďakujeme médiám, novinárom, športovcom, trénerom, verejnosti a vzácnym hosťom, ktorí s nami dnes oslavovali:

Ján Novák - prezident Slovenskej gymnastickej federácie

Jana Marčeková - spolumajiteľka Elfo Clubu v Malinove

Anton Siekel - prezident SOŠV

Karol Kučera - poslanec Národnej rady SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Dušan Ťažký - riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mária Horáková - odbor ekonomických činností v športe, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Foltín - predseda predstavenstva firmy Chemstar, a.s.

Dušan Tittel - športový odborník, bývalý vynikajúci futbalový reprezentant SR

Eugen Janík - starosta obce Malinovo

Edit Valacsai - zástupkyňa starostu obce Malinovo

Členovia Výkonného výboru SGF


Foto: Pavol Uhrin

https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A1-gymnastick%C3%A1-feder%C3%A1cia-1684456604917328/photos/pcb.3799335663429401/3799332180096416/