SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Personálne zmeny na sekretariáte SGF

K 1.9.2020 boli na sekretariát prijaté nové pracovníčky na pozície:
Anouchka Žambochová, médiá a marketing
kontakt: zambochova@sgf.sk
Ivana Kovaľáková, asistentka prezidenta a generálnej sekretárky, registrácia klubov, Centrum gymnastických športov Malinovo
kontakt: kovalakova@sgf.sk
Jana Kollárová ukončila pracovný pomer dohodou.