SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I.KS  - všeobecná časť , Prešov

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove v dňoch 26. - 27. 9. plánujeme organizovať  všeobecnú časť vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa.