SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Novela zákona o športe - info

Podľa novely pre rok 2019 – 2020 čiže od 01.10.2019 do 30.09.2020 nemusí byť splnená podmienka 3 súťaží. Tri klubové súťaže sa budú počítať až od 01.10.2020 – 30.09.2021. Súťaže klubov musia byť pod hlavičkou SGF uverejnené v termínovej listine SGF, rozpis sa zašle na sekretariát SGF min. 3 mesiace pred konaním súťaže, organizátor zašle výsledky hneď po skončení súťaže na sekretariát SGF. Nepočítajú sa súťaže, ktoré si klub robí sám pre svojich členov. Súťaže sa musia zúčastniť min. 3 kluby!