SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zakázané látky platné od 1.1.2020

Svetová antidopingová agentúra 1. októbra 2019 zverejnila nový Zoznam zakázaných látok a metód, ktorý vstúpi do platnosti 1. januára 2020

zoznam je zverejnený nižšie