SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

3. kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG mužov, 1.6.2019, Trenčín

AKTUALIZOVANÉ 1.6.2019 - doplnené výsledky
Úprava časového programu:
8.30 -  9.00    príchod a prezentácia pretekárov a rozhodcov
9.00-10.00        rozcvičenie všetkých pretekárov
9.30            technická porada
10.10     slávnostné otvorenie pretekov
10.10 - 13.10    preteky všetkých kategórií
13.30     vyhlásenie výsledkov

žrebovanie pretekárov (viď nižšie)