SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Wannado festival športu, 25.-26.5.2019, Bratislava

Festík - najveselší detský festival sa konal na dostihovej dráhe v Petržalke a jeho súčasťou bol aj Wannado festival športu. Cieľom Wannado festivalu je propagácia športu a pritiahnutie detí k tomu, aby sa pravidelne hýbali a športovali. Deti si počas festivalu môžu vyskúšať rôzne druhy športov a na základe vlastnej skúsenosti si vybrať ten správny pre seba.

Slovenská gymnastická federácia sa už po druhýkrát tohto festivalu zúčastnila a propragovala gymnastické športy. V spolupráci s firmou JIPAST sme v sobotu 25.5.2019 na stanovišti pripravili pre deti prekážkovú dráhu, kde si mohli vyskúšať rôzne cvičenia zábavnou formou. Naše stanovište malo u detí veľký úspech a niektoré z nich ostali s nami cvičiť dlhú dobu a prekážkovú dráhu prešli veľakrát, iné sa s našou pomocou naučili robiť kotúle. Spojením síl so stánkom VŠK Dukla Banská Bystrica, ktorý mal na starosti náš reprezentant Slavomír Michňák sme mohli deťom poskytnúť viac odbornej pomoci. Zaujímavé boli rozhovory s rodičmi, ktorí si zisťovali kde môžu deti na gymnastiku prihlásiť, ako vyzerá gymnastický tréning, v akom veku môžu s gymnastikou začať a podobne. Veríme, že naše kluby aj s prispením takejto propagácie získajú nových členov.