SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I. stupňa GpV, Prievidza

Vzdelávanie nových trénerov je jednou z najdôležitejších úloh našej federácie a sekcia gymnastiky pre všetkých v pravidelných 2 ročných intervaloch organizuje školenie trénerov I. stupňa.

To najdchádzajúce sa bude konať v dvoch častiach: 14.-16. júna a 20.-22.9.2019 v Prievidzi. Jedná sa o špeciálnu časť. Všeobecnú časť si uchádzači musia dorobiť na niektorej z vysokých škôl, pretože podľa zákona jedine VŠ majú akreditáciu na túto časť vzdelávania.

Vítaní sú všetci začínajúci tréneri, ktorí chcú získať oprávnenie trénovať gymnastiku. Obsahom školenia sú základné znalosti, ktoré umožnia uchádzačom vedenie tréningovej činnosti vo všetkých gymnastických športoch. Minimálny vek účastníkov je 16 rokov.

Podmienkou získania kvalifikačnej triedy je absolvovanie kurzu v plnom rozsahu (špeciálna aj všeobecná časť), vykonanie súšok a odovzdanie záverečnej práce.

Prihlášky sú do 31.5.2019