SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

2. kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG žien, 24.-25.5.2019

Úprava časového programu - PIATOK, 24.5.2019
14:30-15:00 prezentácia všetkých pretekárok A kategórií
15:10 - organizované rozcvičenie
15:15 - porada trénerov a rozhodkýň
16:15 - preteky pretekárok A kategórií
18:40 - vyhlásenie výsledkov
žrebovanie pretekárok nižšie v prílohe