SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ, 14.-15.5.2019, Dubnica nad Váhom

Žiaci základných škôl súťažili počas dvoch dní na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom o titul Školský majster Slovenska v troch vekových kategóriách chlapcov aj dievčat.

Na súťaž postúpili družstvá chlapcov a dievčat z krajských kôl, ktorým predchádzali nižšie oblastné alebo okresné kolá. Súťaž je rozdelená pre chlapcov aj dievčatá do 3 vekových kategórií A ( 1.-3. ročník), B ( 4.-6. ročník) a C ( 7.-9. ročník). Súťažia 5 členné družstvá v 4 disciplínach podľa predpísaného obsahu súťaží.

ZŠ s MŠ Pavla Demitru pripravila súťažiacim vynikajúce podmienky, súťaž bola plynulá a predvedené výkony boli hodné najvyššej úrovne majstrovstiev Slovenska. Okrem gymnastiky si tentoraz mohli štartujúci vychutnať sieň slávy aj celovečerný film venovaný Pavlovi Demitrovi, ktorý túto školu navštevoval.

Súťaž rozhodovali kvalifikovaní rozhodcovia SGF, čo taktiež prispelo k celkovej vysokej úrovni súťaže.

Družstvá na 1.-3. mieste dostali medaily, diplom, pohár a darček, ktorý venovalo mesto.