SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Skladba "Dážď života" - Absolútny víťaz Festivalu pohybových skladieb

23. ročník Festivalu pohybových skladieb, ktorý sa konal 16.3.2019 v Mestskej športovej hale mal vynikajúcu športovú, spoločenskú aj organizačnú úroveň! Takmer 600 účastníkov zo 4 krajín - Litvy, Maďarska, Česka a domáceho Slovenska z 25 klubov sa predstavilo v 49 skladbách rozdelených do 5 vekových kategórií.

23. ročník možno charakterizovať ako výnimočný. Sekcia gymnastiky pre všetkých na základe analýzy predchádzajúcich ročníkov urobila zmeny vo vekových kategóriách - skladby boli rozdelené podľa veku interpretov do 5 vekových kategórií: deti do 6 rokov, mládež A 7-10 rokov, mládež B 11-15 rokov, juniori a seniori A boli zlúčení do jednej kategórie z dôvodu nedostatočného počtu skladieb pre otvorenie vekovej kategórie, vek cvičencov bol 16-35 rokov, seniori B 36-49 rokov a zlatý vek 50+.

Ďalšou novinkou bola grafická prezentácia podujatia. Bol vytvorený jednotný grafický dizajn od nového loga, po jednotnú grafiku diplomov, plagátu, označenia medailí, banera či prezentácia na facebookovej stránke.

Poslednou a najvýraznejšou novinkou bolo online prihlasovanie na súťaž vrátane vkladanie hudby do systému rg frorm a počítačové spracovanie výsledkov, čo súťaž výrazne zrýchlilo a  zabezpečilo plynulý priebeh.

Kvalitu podujatia tiež zvýšilo ozvučenie a profesionálna technika na hudobnú produkciu. 

Samozrejme, toto všetko boli vylepšenia z pohľadu organizácie. Najväčší pozitívny vývoj však zaznamenala kvalita prezentácie jednotlivých skladieb. Po choreografickej stránke aj z pohľadu predvedenia sme mohli vidieť výrazný posun vpred, skladby boli veľmi zaujímavé, videli sme nápadité kostýmy či rekvizity. Najviac však potešil fakt, že v skladbách sa prezentovalo viac cvičencov, ako sme boli doteraz zvyknutí. Výnimkou neboli skladby s viac ako 15 cvičencami, najvyšší počet cvičencov mala práve víťazná skladba - 45! 

Rozhodcovský zbor viedla Emília Fialová, rozhodkyne: Mária Kotríková, Nora Halmová, Barbora Volochová a Miroslava Michrínová.

Celkovo bolo udelených 14 zlatých medailí, rôzny počet zlatých medailí v každej vekovej kategórii. Zo všetkých zlatých bol na základe zisku najvyššieho počtu bodov udelený titul "Absolútny víťaz", ktorým bola ocenená skladba Dážď života v podaní cvičencov z Donaldgymu Ludanice. Víťaznej skladbe, ale aj všetkým ostatným skladbám, cvičencom a trénerom gratulujeme k predvedeným výkonom. Vynikajúcu atmosféru v hale vytvárali diváci, ktorí potleskom oceňovali všetky výkony a zaplnili takmer všetky miesta.

Organizujúcemu Klubu gymnastických športov Slávia Trnava pod vedením Jána Nováka, ktorý je zároveň prezidentom SGF  patrí poďakovanie za celkovú organizáciu a prípravu podujatia v Mestskej športovej hale. 

Foto: Veronika Dubovská