SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Najúspešnejší športovci SGF za rok 2018

Slovenská gymnastická federácia vyhlásila najúspešnejších športovcov SGF za rok 2018! Našimi naj seniormi v roku 2018 boli: Slavomír Michňák zo Slávie UK Bratislava, Barbora Mokošová zo Slávie UK Bratislava, Xénie Kilianová z ŠK ŠOG Nitra a Anita Lamošová z VŠK FTVŠ UK Bratislava. Víťazom srdečne blahoželáme!