SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zloženie sekcie a kontakty:

PREDSEDA SEKCIE MG

Mgr. Kiková Hana, PhD. / kikova@sgf.sk / 0903 126 188

 

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA
Mgr.art. Motolíková Ivana / kontakt
Členky komisie:
 
TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
Ing. Thinschmidtová Daniela / kontakt
Členky komisie:
PaedDr. Sukhomlinová Tatiana / kontakt
 
KOMISIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU (A, B* PROGRAM)
Bc. Dimová Adela / adeladimova91@abv.bg
Členky komisie: 
 
KOMISIA ROZVOJOVÉHO ŠPORTU (B, C, C* PROGRAM)
Ing. Michrinová Miriama / mirka.michrinova@gmail.com
Členky komisie pre C program: 
Tatiana Janovjaková (oblasť západ) / kontakt
Lucia Vašková (oblasť východ) / kontakt
 
ČLEN SEKCIE:
PaedDr. Sukhomlinová Tatiana / kontakt


Zápisnice zo zasadnutia sekcie MG:

Pre termíny konania zasadnutia sekcií viď KALENDÁR.


Sociálne siete: