SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Úpravy v pravidlách po MS 2018

Školenie trénerov II. a III. kvalifikačného stupňa - všeobecná časť

II. stupeň: 30.11. - 2.12.2018
III. stupeň: 22.11. - 25.11.2018

Seminár trénerov a rozhodkýň ŠG žien, 2. - 4.2.2018, Nové Zámky

Školenie rozhodkýň II. stupňa, 16.9.2017, Detva