SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Gymnastika pre všetkých

Gymnastika pre všetkých tvorí pohybový základ, ktorý je prístupný všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam.

Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii.


Cieľom gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti.

Ide zväčša o nesúťažné prezentácie vo forme skupinových vystúpení - pohybových skladieb.


Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni ( kategória C), súťaže Teamgym, gymnastický štvorboj na základných školách a podobne.  


Zloženie

Predsedíčka

PaedDr. Monika Šišková

Koordinácia činnosti, medzinárodné podujatia, vzdelávanie


Členovia

Mgr. Alexandra Ondrejková

Aerobik na stredných školách


Mária Kortíková

Slovenský pohár C, Gymnastický štvorboj na základných školách


Mgr. Emília Fialová

Pohybové skladby


Mgr. Vladimír Káčer

GYM F!T - gymnastické dni, testovanie, portál školského športu


Ing. Zuzana Marušiaková

Teamgym, štatistické vyhodnocovanie


Oblastné koordinátorky

Elena Cingelová, Bratislava a západ

Edita Ertlová, Stred

MUDr. Andrea Žídeková, Sever a východ