SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Súťaže

Školské M SR aerobik na stredných školách, 6.2.2017, Trenčín

Festival pohybových skladieb, 11.3.2017, Trnava

M SR Teamgym, 25.3.2017, Trnava

O1 Stred, 1.4.2017, Handlová

O1 Stred a východ, 22.4.2017, Poprad

O1 Bratislava a západ, 22.4.2017, Bratislava

Školské M SR v Gymn. štvorboji na ZŠ, 3.-4.5.2017, Svätý Peter

O2 Stred, 6.5.2017, Brezno

O2 Sever a východ, 7.5.2017, Košice

O2 Bratislava a západ, 13.5.2017, Bratislava

Slovenský pohár  1. kolo, 27.5.2017, Handlová