SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačné družstvo 2019

Spoločná skladba / JUNIORKY 

CVEČKOVÁ, Paulína;  DZUROŠKOVÁ, Nina; HAJDUČÍKOVÁ, Barbora; KISSOVÁ, Saskia; VALKOVÁ, Ingrid; ŽATKOVÁ, Michaela

Individuálny program / JUNIORKY 

HORVÁTHOVÁ, Petra

Individuálny program / SENIORKY 

KILIANOVÁ, Xénia; SEMANOVÁ, Kristína; POLIAKOVÁ, Natáliya

Reprezentační tréneri 2019

DIMOVÁ, Adela; MOTOLÍKOVÁ, Ivana; KILIANOVÁ, Ľubov; MOTOLÍKOVÁ, Tatiana