SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Základné informácie

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6

832 80 Bratislava


IČO: 00688321

DIČ: 2021880003


č. účtu: 181 965 0954 / 0200 (VÚB)

IBAN: SK2302000000001819650954


Sekretariát SGF


prezident SGF

Mgr. Ján Novák

0905 811 054

novak@sgf.sk


generálna sekretárka SGF

sekcie: Gymnastika pre Všetkých, Športový aerobik, Trampolíny, 

PaeDr. Monika Šišková

0905 811 053

gymnastics@sgf.sk


sekcie: Športová gymnastika muži, Športová gymnastika ženy

Mgr. Ingrid Barútová

0917 693 942

i.barutova@sgf.sk


sekcia: Moderná gymnastika

Mgr. art. Silvia Rohlíčková

0945 459 442

rhythmic@sgf.sk


ekonomika SGF

Ing. Barbora Šuhajdová

0945 459 442

barbora@sgf.sk