SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Moderná gymnastika

Vznikla ako čisto ženský šport. Je spojením gymnastiky, tanca, akrobacie, manipulácie s náčiním a hudby. Moderné gymnastiky cvičia s piatimi náčiniami - švihadlom, obručou, loptou, kužeľami a stuhou. Súťaží sa individuálne a v spoločných skladbách. Podľa záujmu sa v niektorých krajinách súťaží aj v dvojiciach a trojiciach. Zostavy o dĺžke 1:15 - 1:30 (pre jednotlivkyne) prípadne 2:15 - 2:30 (pre spoločné skladby) sa predvádzajú na koberci o rozmeroch 13 x 13 m. Dôležitá je výška stropu, kedže manipulácia náčinia v zostavách využíva aj vysoké vyhodenia.


Sekcia modernej gymnastiky - zloženie
Dňa 19.6.2019 VV SGF nominoval predsedov komisií sekcie modernej gymnastiky nasledovne:

PREDSEDA SEKCIE MG

Mgr. Kiková Hana, PhD. / kikova@sgf.sk


ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

Mgr.art. Motolíková Ivana / kontakt

Členky komisie:


TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

Ing. Thinschmidtová Daniela / kontakt

Členky komisie:

PaedDr. Sukhomlinová Tatiana / kontakt


KOMISIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU (A, B* PROGRAM)

Bc. Dimová Adela / adeladimova91@abv.bg

Členky komisie: 


KOMISIA ROZVOJOVÉHO ŠPORTU (B, C, C* PROGRAM)

Ing. Michrinová Miriama / mirka.michrinova@gmail.com

Členky komisie pre C program: 

Tatiana Janovjaková (oblasť západ) / kontakt

Lucia Vašková (oblasť východ) / kontakt


ČLEN SEKCIE:

PaedDr. Sukhomlinová Tatiana / kontakt
Sociálne médiá