SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športová gymnastika ženy

Športová gymnastika vznikla z náraďového telocviku.


Medzinárodná gymnastická federácia, fr. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) bola založená v roku 1881.


Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov. Prvýkrát bola zaradená do programu OH v Amsterdame v roku 1928.


V ženských kategóriách sú pretekárskymi disciplínami:


Preskok

Náradie - preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnastky sa musia odraziť rukami od stolu. Na preskoku sa hodnotí - 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok. Rozbeh a náskok na mostík sú prípravnými fázami a nehodnotia sa.


Bradlá

Náradie - dve spojené žrde pripevnené na konštrukcii. Výška n. ž.- 161 cm, v. ž.- 241 cm od zeme. Cvičebným obsahom sú vzoprenia, toče, veľtoče, letové tvary na rovnakej žrdi a z jednej žrde na druhú, náskok, zoskok.


Kladina

Náradie - päť metrov dlhé brvno, široké desať centimetrov, oficiálna výška 125cm, ktorá sa pre nižšie vekové a výkonnostné kategórie môže znížiť, podľa rozhodnutia Sekcie žien ŠG. Cvičebným obsahom sú náskoky, skoky, obraty, akrobatické tvary (kotúle, premety, saltá), lokomočné pohyby.


Prostné

Náradie – odpružená podlaha pokrytá kobercom o rozmeroch 12×12 metrov. Zostavy sa vykonávajú na hudbu. Cvičebným obsahom - akrobatické tvary (kotúle, premety, saltá), skoky, obraty, krokové variácie (tanečné kroky, lokomočné pohyby).


Preteky sa uskutočňujú vo viacboji jednotlivcov (P-I, P-II), družstiev (P-IV) a v jednotlivých disciplínach (P-III). Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá jednotlivých kontinentov v seniorskej a juniorskej kategórii, medzinárodné a medzištátne preteky, majstrovstvá národných krajín a ďalšie viacstupňové súťaže v kategóriách dospelých, dorasteneckých a žiackych.


Zostavy hodnotia rozhodkyne bodmi podľa stanovených pravidiel v dvoch paneloch rozhodkýň. D-panel hodnotí cvičebný obsah zostavy - náročnosť prvkov, povinné požiadavky, bonifikácia, E-panel hodnotí techniku cvičenia, skladbu zostavy a umelecké predvedenie.

Zloženie

Predseda

Stanislav Kútik


Komisia výkonnostného športu a reprezentácie

 Katarína Krekáňová


Komisia športovo – technická 

Anna Bullová


Komisia trénersko – metodická 

Jana Luptáková


Komisia mládeže

Adriana Korpová


Komisia RGCTM

Lenka Lehotová


Rozhodcovská komisia

Zuzana Cerovská