SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športová gymnastika muži

Prostné 

Náradie – odpružená podlaha pokrytá kobercom o rozmeroch 12×12 metrov. Zostava na prostných sa skladá z akrobatických cvičebných tvarov – premety, saltá, saltá s niekoľko násobnými obratmi, ktoré gymnasti vykonávajú jednotlivo, alebo vo väzbách. V zostave sa musia predviesť aj cvičebné tvary statického a ťahového charakteru, ale aj cvičebné tvary, ktoré sa pozitívnym transferom preniesli z koňa na šírku – kolá odbočmo, spindle, ruské kolá. Zostava na prostných obvykle trvá cca 70 sekúnd.


Skupiny cvičebných tvarov (ďalej len CT):

1. Neakrobatické CT – CT rovnováhy, statické CT, kolá

2. Akrobatické CT vpred

3. Akrobatické CT vzad

4. Akrobatické CT bokom, resp. skoky s obratom so saltami vpred, vzad (Twist)


Kôň na šírku s držadlami

Náradie- výška náradia je 1,15 m vysoká a má dve držadlá (12 cm vysoké), ktoré sú k náradiu pripojené cca 40 až 45 cm od seba. V zostave sa využíva každá časť náradia, pričom zostava obsahuje prešvihy, strihy, kolá, prechody, kolá s obratmi, s obratmi v protismere a stojky.


Skupiny cvičebných tvarov:

1. Jednonožné švihy a strihy

2. Kolá, kolá s obratmi v protismere (spindel)

3. Prechody

4. Kolá s obratmi, kombinácia kôl na jednom držadle

5. Závery zostáv


Kruhy

Náradie- kruhy sú zavesené na konštrukcii na úrovni 2,75 m nad zemou. V zostave sa striedajú švihové cvičebné tvary (veľtoče, výmyky, honmy atď.) so silovými cvičebnými tvarmi (rozpory, váhy vzporom).


Skupiny cvičebných tvarov:

1. Vzklopky a švihové CT

2. Švihové CT do stojky (2s)

3. Švihové CT do silových výdrží

4. Silové CT

5. Závery zostáv


Preskok

Náradie - preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnasta sa musí odraziť rukami od preskokového stolu. Na preskoku sa hodnotí - 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok.


Skupiny preskokov:

1. Priame preskoky

2. Priame preskoky s obratom v prvej letovej fáze

3. Prevratové preskoky vpred, Yamashita

4. Prevratové preskoky s ¼ obratom v prvej letovej fáze – Tsukahara, Kasamatsu

5. Preskoky po rondáte – Yurčenko


Bradlá

Náradie – pozostáva s dvoch žrdí paralelne vedľa seba, 1,95 m na výšku a 3,50 m na dĺžku. Zostava obsahuje kombináciu švihových CT vo vzpore vo vise, v podpore. Cvičebným obsahom sú kmihy, obraty predkmihom, v stojke, vzklopky, toče, vzoprenia predkmihom, zákmihom (z podporu, z visu) a závery zostáv.


Skupiny cvičebných tvarov:

1. CT vo vzpore

2. CT v podpore, resp. z podporu

3. CT vo vise

4. Toče, podmetky

5. Závery zostáv.


Hrazda

Náradie - je 2,40 m. široká a 2,75 metrov vysoká. Zostava obsahuje kombináciu švihových cvičebných tvarov s držaním žrde a pustením žrde. Cvičebným obsahom sú veľtoče, veľtoče s obratomi, CT pri žrdi (vzklopky, endá, štaldre), letové cvičebné tvary (tkačev, kováč salto), veľtoče v obrátenom hmate a závery zostáv. Hrazda sa nazýva „kráľovná náradí“.


Skupiny cvičebných tvarov:

1. Veľtoče, veľtoče s obratmi

2. Letové CT

3. CT v blízkosti žrde – vzklopky, endá, štaldre

4. CT v obrátenom hmate

5. Závery zostáv


Preteky sa uskutočňujú vo viacboji jednotlivcov (C-I, C-II), družstiev (C-IV) a v jednotlivých disciplínach (C-III). Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá jednotlivých kontinentov v seniorskej a juniorskej kategórii, medzinárodné a medzištátne preteky, majstrovstvá národných krajín a ďalšie viacstupňové súťaže v kategóriách dospelých, dorasteneckých a žiackych.


Zostavy hodnotia rozhodcovia bodmi podľa stanovených pravidiel v dvoch paneloch rozhodcov. D-panel hodnotí cvičebný obsah zostavy - náročnosť cvičebných tvarov, povinné požiadavky, bonifikácia, E-panel hodnotí techniku predvedených cvičebných tvarov. Výsledná známka tvorí súčet D+E panelu.

Zloženie

Predseda

Mgr. Martin Zvalo

reprezentačný tréner


Rozhodcovská komisia

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.


Technicko-metodický úsek

Ing. Tibor Bohňa


Úsek mládeže

PhD. Juraj Kremnický, PhD.


Člen komisie

Robert VargaReprezentačný úsek mládeže, asistent RT

Mgr. Peter Krištof